Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  výstava Podivice - viz naše akce

-  více jak po roce byl dán do pořádku registrační list ZO

   a s tím související i bankovní účet

-  přijetí nového člena MUDr. Miloslava  Dvořáka, jeho důvěrnicí se stane

   př. Vojtková, Rychtářov

-  zemřel Miroslav Raus z Moravských Prus, člen naší ZO

-  přednáška a schůze 14. 9. 2017 v Pustiměři v restauraci Adélka

   viz nástěnka

-  zdravotní referent informoval o nových prostředcích na tlumení

   varroázy apod.

   Všem členům byly nebo budou v dohledné době vydány listy na

   evidenci léčení včelstev, kterým se chovatel prokáže při kontrole

   Státní veterinární správou

-  pokladní přednesla zprávu o stavu pokladny a účtu k 1. 9. 2017 

-  Den otevřených dveří v SVČ Maják ( DDM ) 4. 9. 2017

   Kroužek našich včelaříků se prezentoval mimo jiné úlem se včelami,

   umístěném na balkonu nad vchodem do budovy

-  výstavy, na kterých se podílíme:

    8. - 10. 9. 2017 - katolický dům ( viz nástěnka )

   16. 9. 2017 - areál Včelky( viz nástěnka )

-  9. 9. pořádá RV spolu s Krajskou koordinační radou setkání včelařů

   které se koná v Brně, nás bude zastupovat př. Peloušek  

-  zájezd 24. 9. 2017 - viz nástěnka

-  předseda navrhl vydat ke 120-letům založení spolku almanach

-  výbor se zabýval nespravedlivým rozdělováním administrace 1 D

   mezi Republikovým výborem, okresní organizací a základní organizací,

  které bylo schváleno  na srpnovém zasedání v Nasavrkách

  jednatel 

                   - ZPĚT