Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 8 členů, 1 omluven a předsedkyně KK

-  výstava 18. a 19. 5. 2018, je již tradicí zúčastnit se květnové výstavy chovatelů Vyškov.

   V letošním roce jsme maximálně využili prostor, který nám pořadatelé určili.

   Spolu se zahrádkaři Vyškov jsme udělali maximum pro poučení o životě včel

   v naší krajině. Do budoucna by bylo dobré výstavy využít  i na  upozornění při  používání

   nebezpečných a velmi nebezpečných látek při ošetřování rostlin. Je to velmi složité

   téma jak pro chovatele včel, tak pro zemědělce.

-  26. 5. 2018 se zúčastnili př. Matuška se svou manželkou "kácení máje", kterou pořádali vyškovští

   chovatelé, za což je jim třeba poděkovat, hlavně Ing. Vlčkovi

-  27. 5. 2018 - přednáška a kurz v ZOO parku Vyškov. Akce byla úspěšná, zúčastnili se jí

   jak naší členové, tak ostatní zájemci. Přednášku a kurz vedl. Ing. Veverka a akci organizoval

   př. Peloušek.

-  medový den 9. 6. 2018 v Hanáckém statku ve Vyškově ( ZOO park Vyškov ),

   které se zúčastní i naše ZO ( viz nástěnka )

-  zdravotní referent upozornil  na vrcholící vývoj roztoče varroa destructor, po posledním medobraní

   aplikovat kyselinu mravenčí

-  ved. kroužku informoval o pravidelných setkáváních včelaříků, hlavně při prohlídce včelstev

   a medobraní. Dále upozornil, že se připravuje panel s tématikou " Včelaříci  v Majáku ( DDM )"

-  př. Vašková navrhla zlepšit propagaci včelaříků při výstavách, právě na ní leží největší

   zátěž při pořádání výstav

-  pokladní informovala , že všechno je jak má být, kromě několika drobných připomínek

-  př. Topor připomněl dokončení seznamu včelařů, kteří mají  e-mail v CIS, aby byla informace

   o dění jednoduchá. Ti co e-mail nemají, informovat klasickou cestou.

-  př. Matuška upozornil jako člen výboru OO Vyškov mimo jiné o  přidělení katastru

   Chaloupky u Otaslavic. Tento katastr byl vyňat z území Vojenského újezdu a předán obci

   Otaslavice, které jsou součástí okresu Prostějov a kraje Olomouc

-  2. 7. 2018 je plánováno zasedání výboru spolu s důvěrníky v zařízení SDH Podivice, začátek

   v 17.30 hod. doprava účastníků zajištěna.

-  13. 9. 2018 měla být přednáška Mgr. Solčanského v zařízení restaurace v Pust. Prusích,

    jelikož  není jisté, jestli v tu dobu bude možno tam přednášku uskutečnit,

   je přesunuta do hotelu Dukla Vyškov

-  první podzimní zasedání výboru bude 3. 9. 2018 v hotelu Dukla

   jednatel

                        - ZPĚT