Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast:6 členů výboru, jeden omluven a předsedkyně KRK

-  hodnocení naší účasti na výstavě pořádané ČSCH

   ve dnech 24. a 25. 4. 2015 v areálu vlakového nádraží,

   důvodem naší účasti je hlavně páteční dopoledne, kdy výstavu

   navštíví žáci vyškovských škol. Děti se mohou seznámit

   s exponáty se včelařskou tématikou a třeba se přihlásit

   do našeho kroužku včelaříků, který se schází v DDM Vyškov.

   Výbor se rozhodl na tom, budeme-li v příštím roce požádáni

   o účast, určitě neodmítneme.

-  odeslány přihlášky na RV nových členů Hofera a Dočkala

-  přijetí nového člena: Linhart Michal, stanoviště Vyškov-letiště

-  neposkytovat vyškovskému deníku a novinářům všeobecně

   rozhovory bez autorizace článku, důvodem je, že všechny

   dosavadní příspěvky týkající se včel a včelaření nebyly

   napsány přesně a autory postavily do nepříjemné situace,

   hlavně u včelařské veřejnosti

-  odeslána žádost o dotace pro kroužek na rok 2015 na úřad JmK

-  spolu s obcí Pustiměř připravujeme výstavu na 29. 5. 2015

   viz "sloupek naše akce"

-  upřesnění úhrad léčiv na rok 2015 - pro důvěrníky

-  povinnost hlásit stav včelstev k 1. 5. zajišťují důvěrníci

   nahlášené stavy se zapracují do CIS

-  výbor upozorňuje, že při koupi včelstev z jiné obce nebo kraje

   potřebuje kupující souhlas KVS Brno nebo KVS z kraje, z jehož

   působnosti jsou včely dovezeny. Včelař se vystavuje nebezpečí,

   pokud se objeví MVP u takto dovezených včel, hrozí mu poměrně

   velká pokuta a velké nepříjemnosti okolních včelařů

-  Zlatá včela - účast našich včelaříků - viz sloupek "včelařský kroužek"

-  jsou určité problémy hlášení prostřednictvím CISU našich členů,

   kteří mají umístěna včelstva na území "jiné organizace",.

   je to věc nová, ale situace se pomalu vyjasňuje 

-  příprava nových stanov 2015-2020. Je to velmi složitá práce právníků,

   včelařů a odborné veřejnosti a věřme, že prosincový sjezd odsouhlasí

   tu nejlepší verzi, ve prospěch našich členů a jejich včelstev. Jednotlivé

   výkřiky by nás neměly vyvést z míry.

-  Okresní organizace Vyškov - nové vedení viz "sloupek jednatele"

   přejme jim hodně úspěchů, hlavně proto, že místopředseda a jednatel

   jsou z naší organizace

-  na území naší organizace se objevují "odborníci", kteří potřebují "doplnit"

   uhynulá včelstva. Vážení přátelé, snažte se zabezpečit svoje včelstva

   a omezit naději zlodějů na minimum. Nežijeme v době Marie Terezie,

   kde se loupež včelstev velmi tvrdě trestala, ale v současnosti  kdy je

   "záležitost  odložena z nedostatku důkazů" 

   jednatel

                       - ZPĚT