Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru a předsedkyně KK

Na úvod schůze oznámil přítel Vašek, že se vzdává funkce předsedy.

Funkci předsedy vykonával od 7. 1. 2014  "po rezignaci přítele Reka".

Jeho hlavní zásluhou je uvedení do života systému CIS, byla to velmi náročná

práce zadat všechna data. Další jeho činností bylo a zůstává zadávání nových informací

na naše webové stránky.I dalších povinností se nezříká, Po této informaci následovala

volba nového předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen př. Ivo Peloušek a

místopředsedou př. Stanislav Vašek.  Takže v současnosti jsou funkce ve výboru stanoveny

takto:

předseda    ........................př. Peloušek Ivo Ing.

místopředseda  .............. př. Vašek Stanislav

jednatel   ..........................  př. Alán Jan

pokladní- účetní  ............ př. Brunclíková Emília Ing.

zdravotní referent .......... př. Matuška Jaroslav

ved. kroužku  ..................  př. Ondák Štefan Ing.

člen výboru  ....................  př. Vrtílek Jaroslav

Kontrolní komise :

předsedkyně  ................  př. Vojtková Marie Ing.

členová:  ........................   př. Facková Marie

                                            př.  Kratochvil Václav

                                            př. Vojdulová Ilona

- protože  centrální registrace není úplná, budou doregistrování tito členové:

  př. Peloušek, Brunclíková a Ondák

-  přijetí nových členů: Zahradníček Radim,

                                           David Pavel

                                           Svoboda Radek všichni bytem Vyškov

-  v rámci zdravotní situace včelstev v katastru VÚ Březina,

   přebírá kontrolu nad zdravotní situací Vojenská veterinární správa  Hranice

   konkrétně MVDr. Volman. Všechny informace o zdravotním stavu, které požadoval

   mu jednatel předal.

- zdravotní referent informoval o tom, že v nejbližší době dostane objednaná léčiva

   na tlumení nákaz

-  včelaři, kteří měli více jak tři roztoče, mají povinnost do 15. 4. provést jarní ošetření

   včelstev proti varroáze

-  hlášení počtu včelstev k 1. 5. 2016

-  pokladní nás informovala o stavu pokladny a účtu, odvod daní podle platných

    předpisů

-  ved. kroužku oznámil termín soutěže "Zlatá včela". Jihomoravský kraj pro velký zájem

   je rozdělen na dvě poloviny. Vyškovští včelaříci budou soutěžit spolu s dětmi Blanenska,

   Brno-venkov a Brno-město,. proto rozšířil výuku i na sobotu, kde ve včelíně "školního statku"

   provádí praktické zaměstnání. Dále nás informoval o zapojení naší ZO do ekologického

   projektu pod záštitou Štěrkovny a pískovny, závod Opatovice

-  nový předseda poděkoval př. Vaškovi za dosavadní činnost ve spolku a  věří v další

   spolupráci. 

   jednatel

                         - ZPĚT