Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 9 členů výboru

-  hodnocení VČS 2. 2. 2019, účast "72 členů a 8 hostů"

   je největší od roku 2008 , kdy se naše ZO rozdělila,

   jinak viz usnesení. Přednáška př. Ptáčka byla na vysoké úrovni,

   i když byla poznamenána jeho zdravotní indispozicí

-  zemřeli dlouholetí členové naší ZO, a to př. Josef Adamec z Dědic

    a př. Josef Pospíšil z Topolan. Pro oba byly zakoupeny smuteční kytice

-  bylo zasláno přání př. Rudolfu Štolfovi, k jeho 90-tým narozeninám

    a př. Marii Klevetové k 85-tým narozeninám

-   změna termínu výstavy v Topolanech, bude se konat 18. 5. 2019,

    a to i pro obec Křižanovice

-   zdravotní referenti nás informovali o vyšetření na MVP, všechny vzorky

    byly negativní.

     Vyšetření na varroázu : bylo odevzdáno 146 vzorků, z toho 32 vzorků

    mělo více jak 3 roztoče  a 26 vzorků bylo bez roztočů

    předseda připomněl, že při podzimním ošetření je třeba omezit kladení

    matky na minimum, jinak ošetření pozbývá významu a prosincové ošetření

    aerosolem ( ti, co si objednali ) už to nezachrání, Podotkl že varroáze je třeba

    se věnovat po celé vegetační období. ( v rozumné míře likvidovat trubčí plod ,

    využívat kyselinu mravenčí apod.)

    Včelaři, kteří mají  včelstva ve VÚ Březina , musí prostřednictvím jednatele  ZO Vyškov

    nahlásit výsledky jak na MVP, tak na varroázu Vojenské veterinární správě. 

    Týká se to i včelařů, kteří nejsou členy ZO Vyškov

-   ved. kroužku nás informoval o spolupráci jak s Majákem, tak se SOŠ Vyškov

    ( školní statek ), tak o dobře se rozvíjející spolupráci se Štěrkovnami Mokrá, závod

     Opatovice.

-   pokladní informovala o stavu účtu a pokladny, připomněla, že je třeba zlepšit

    výběr peněz za léčiva od jednotlivých důvěrníků

-   dalším bodem bylo jednání o výboru OO Vyškov. Ta od 16. 3. 2017 přestala

     informovat na svých stránkách o jednání výboru, přestože. zápisy z každého

     jednání jsou pořízeny ( potvrdil zapisovatel V. OO )

-   v sobotu 13. 4. 2019 od 9. hod se uskuteční X. včelařská akademie v Kongresovém

    centru Zlín. Podrobnosti na stránkách OO Zlín.

    Alán

                              - ZPĚT