Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru 4. 3. 2014

účast: 7 členů výboru, jeden člen omluven ( výbor byl rozšířen  na 8 členů) + předsedkyně KRK

-  výroční členská schůze 8. 2. 2014 s přednáškou Mgr. Sciskaly, podrobnosti ZDE. Zhodnocení - výbor se shodl na tom, že pokud budou členové sledovat stránky naší ZO ( mají-li přístup k internetu ) pak jsou průběžně  informování o dění v organizaci ( spolku ) a mají možnost se na činnosti organizace aktivně podílet a dotazy vznášet na mailu: vcely-vasek@seznam.cz.  Ti co nemají přístup k internetu, mohou se průběžně informovat u funkcionářů ZO

-  výbor konstatoval, že někteří členové bez omluvy se již několik roků  neúčastní jak členských, tak výročních schůzí, tím neplní povinnosti  vyplývající z členství v ČSV a je otázka, jestli vůbec mají zájem být  členy naší  organizace ( spolku ).

-  jednatel informoval o problémech s komunikací ze zaměstnanci ČSV  v souvislosti se zaváděním elektronického systému CIS

-  přijetí nových členů:  Marák Ivan. -  Podivice, Račanský Jakub - Vyškov, Szeifová Michaela - Křižanovice, Přikryl Jan - Pustiměř, Slezáček Jiří - Vyškov.

-  setkání "U Vašků" 1. 3. 2014. Účast 15 včelařů, další setkání v sobotu  5. 4. 2014 

-  svolat členskou schůzi spojenou s přednáškou na 11. 9. 2014

-  oznámení na ČSV - RV o zvolení nového předsedy.

-  uspořádat 30. 5. 2014 včelařskou výstavu ve spolupráci s OU Radslavice  a pokud bude mít zájem ČSCH Vyškov, tak se zúčastnit i jejich výstavy, předpokládaný  termín - konec dubna 

-  zástupci naší ZO se zúčastnili schůze a přednášky MVDr. Pantůčka v neděli  16. 2. pořádanou výborem okresní organizace.

-  začít připravovat společenský večer "U Kopinců" - termín 22. 11. 2014

-  nákazový referent nás informoval o nedisciplinovanosti některých včelařů a důvěrníků při objednávání léčiv na léto a podzim 2014. Dále nás seznámil  o zdravotním stavu včelstev a s některými problémy    spojenými s jarním léčením ( nátěrem plodu ) 

-  pokladní nás informovala o průběžném  stavu účtů

-  vedoucí kroužku se svými žáky zaměřuje na účast v soutěži  "Zlatá včela 2014"

-  předseda měl příspěvek, který se týkal téma CIS a proškolování zástupců jednotlivých organizací. Podle jeho informací je zatím nedostatečné množství organizací proškoleno, takže doba spuštění  systému se oddaluje.

-  je třeba připomenout včelařům povinnost, že do konce února  měli nahlásit trvalá stanoviště na obecní úřady 

           jednatel                      - ZPĚT