Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru konaná 4. 12. 2012

účast 6 členů výboru ( jeden omluven ) a předsedkyně KRK

-  zhodnocení přednášky MUDr. Hajdůškové. Výbor se shodl na tom, že přednášející se zhostila svého úkolu se ctí

-  jednatel seznámil s odesláním potřebných dokumentů  souvisejících s dotacemi 1 D okresní organizaci. Na zpracování je velmi krátká doba.

-  na republikový výbor byly odeslány upřesněné počty včelařů  "aktuální seznam členů s počty včelstev dle centrální evidence ČSV o.s "   do roku 2011 tuto agendu vykonával pracovník republikového výboru, dále předpis členských příspěvků na rok 2013

-  výbor byl seznámen s odůvodněním jednatele RV Ing. Pelešky, proč byly peníze ze Svépomocného fondu převedeny na propagaci medu  a následně vybírány 4,- Kč na včelstvo od každého včelaře, jelikož ve fondu chybělo údajně 4,5 milionů Kč

-  okresní organizace nás informovala, že je možné žádat náhradu výdajů spojených s administrací 1 D, doklady byly v termínu zaslány pokladní Ing. Pilátové

-  po dvou letech činnosti včelařského kroužku ( založen 1. 9. 2010 při DDM Vyškov ) může ZO požádat RV o příspěvek na vybavení ( nádstavky, oddělky apod.)  ve výši 4 000,- Kč. Této možnosti jsme využili, nakoupili potřebné a doklady odeslali na RV k úhradě

-  přijetí nového člena: Letiště Vyškov o.s.  Jednáním s naší organizací s právem podpisu byl pověřen př. Linhart

-  fumigace aerosolem: fumigovat bude podle žádosti jednotlivých důvěrníků  př. Matuška a př. Ondák

-  avizované vyšetření na MVP, které mělo být hrazeno z fondu Jmk, není zatím jisté

-  příprava večera ke 115. výročí založení spolku  ( 8. 12. 2012 )  úkoly byly rozdány, hosté z řad sponzorů a členové naší ZO pozváni, tombola   připravena a výbor věří, že i když taková akce dlouho nebyla ( byla-li vůbec) konána, že splní svůj účel.  

   jednatel

                     - ZPĚT