Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast:

8 členů výboru a předsedkyně KK.

 

- přijetí nového člena: Poč Michal, Pustiměř, k 1. 1. 2020

- k 31. 12. 2019  6 členů ukončilo členství

- byla ustanovena komise pro kontrolu majetku Ing. Vojtková, Ing. Ondák a Marie Facková

- 22. 11. 2019 bude přednáška př. Příkazského, viz pozvánka

- př. Matuška měl připomínky ke kvalitě léčiv (speciálně Varidolu) a trvanlivosti

- léčiva byla doručena v prosinci 2018 a lednu 2019, pro léčení na podzim 2019 by měl být předpoklad, takže bude trvanlivost léčiv do konce roku 2019. Je třeba se dotázat vedení výzkumného ústavu DOL, jaký na to má názor a je třeba doufat, že jak ředitel Ing. Procházka, tak vedoucí výroby Ing. Pokorný zaujmou stanovisko.

- členové výboru diskutovali o důvodu tzv. "loupeži včel" a prázdných úlů

- zdravotní referent nás informoval o způsobu objednání a odběru léčiv na rok 2020, dále informoval přítomné o vyšetření na MVP. Naše organizace dostane 40 tubusů.

- 9. 11. 2019 se uskuteční 8. společenský večer, viz pozvánka

 

Jednatel

                - ZPĚT