Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 4. 11. 2014

Účast: 7 členů výboru a předsedkyně KRK, 1 člen omluven

-  setkání důvěrníků 15. 10. 2014 bylo potřebné, aby se zvládly nové předpisy SVS a nákazový referent informoval přítomné o termínech léčení varroázy  byly rozdány tiskopisy "Záznam o léčení"

-  zajištění dotace 1.D. - předání financí jednotlivým důvěrníkům tak, aby podepsané listiny byly odeslány do 30. 11. na RV

-  byly zakoupeny panely z Výzkumného ústavu Dol, které znázorňují vývoj včely, po zhotovení podstavců se budou využívat jak na výstavách, tak při různých příležitostech

-  22. 11. 2014 se bude konat třetí setkání "U Kopinců", na které jsou zváni jak včelaři a jejich přátelé, tak sponzoři ( viz Nástěnka ). Je důležité, aby se zájemci nejpozději do 14. 11.  přihlásili u důvěrníků nebo u jednatele

-  28. 11. 2014 se bude konat přednáška MUDr. Hajduškové v KKD Vyškov, začátek v 16,30 hod. Téma "Včelí produkty a zdravý styl života".

-  do konce listopadu musíme předat na OÚ, které nám věnovaly peníze na rok 2014 vyúčtování a poděkovat za finanční podporu

-  také do konce listopadu předat žádosti o dotace  na MěÚ Vyškov  a obecní úřady na podporu  činnosti naší ZO na rok 2015

-  výbor rozhodl, poděkovat důvěrníkům, kteří již tuto funkci nevykonávají, jednak pamětním listem a malou pozorností

-  nákazový referent informoval, že byla provedena pravidelná kontrola vyvíječů aerosolu

-  zájemci o fumigaci aerosolem se nahlásí u svých důvěrníků do 20. listopadu

-  předseda informoval mimo jiné o stále se zdokonalujícím systému CIS a velmi pružném chování správce CISU

-  účetní informovala o stavu financí a že z RV přišly peníze na výplatu 1.D. V brzké době se tyto peníze rozdělí včelařům. Upozornila, aby podpis na výplatní listině 1.D. souhlasil s příjemcem

   jednatel

                    - ZPĚT