Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast:  6 členů výboru, 3 omluveni a předsedkyně KK

-  zhodnocení výstavy dne 7. 7. 2018 v Podivicích, výstava byla dobře připravena, hlavně za pomoci

    podivských  včelařů, ovšem  návštěvnost menší než před rokem

-   v pěti  obcích , a to Topolany, Moravské Prusy, Křižanovice a místní

    části Vyškova Rychtářov  a Zelená Hora se výstavy neuskutečnily. jinak ve všech obcích i ve Vyškově již 

    výstavy byly

-   přednáška Mgr. Solčanského 13. 9. 2018 - viz nástěnka

-   1 D jednatel upozornil, že bez potvrzení stanoviště chovatelů, kteří mají

     umístěny včely mimo ZO Vyškov, nebudou zařazení do seznamu žadatelů

     Konečné datum pro odevzdání l D je 15. 9. 2018 k rukám jednatele

-   zájezd Stěbořice u Opavy 23. 9. 2018 - viz nástěnka

-   6. 10. 2018 budou volby do obecních zastupitelstev tím bude

    v některých obcích i změna zastupitelů, je třeba se na tuto situaci

    připravit

-   léčiva na rok 2019  objednat stejným způsobem jako pro rok 2018,

    požádat písemně výbor OO o potvrzení objednávky a zdůvodnit výhodu 

    zjednodušení dopravy při zachování všech veterinárních předpisů

-   v pondělí 3. 9. byl v Majáku den otevřených dveří, i naši včelařící s vedoucím

    př. Ondákem se této akce zúčastnili

-   zpráva pokladní se z technických důvodů neuskutečnila

-   výbor OO nevyužívá svých stránek k informaci včelařů a jejich funkcionářů

     ( poslední informace je ze 16. 3. 2017 )

 -   výbor OO pořádá 15. 9.  2018  jarmark "hoby včelařů" v rousínovské

    restauraci Záložna od 9.00 do 17.00 hod.

-   výbor OO připravuje školení strojníků, kteří obsluhují " vyvíječe" aerosolu

    termín bude upřesněn

-   zdravotní referenti rozdali důvěrníkům tabulky s žádostí požadavků na léčiva

    pro rok 2019, termín odevzdání 13. 9. 2018 na schůzi ZO

-   výbor OO pořádá zájezd na výstavu zlepšovatelů v Olomouci,

    podrobnosti u jednatele OO př. Laura, č. tel. 724 801 043

    jednatel

                   - ZPĚT