Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze konané 3. 9. 2012 se zúčastnilo 7 členů výboru a předsedkyně KRK.
- příprava členské schůze
- seznámení s podrobnostmi přednášky př. Přidala, zajištění a upřesnění s vedoucím restaurace
Adélka jak schůze, tak přednášky
- jednatel seznámil přítomné s úmrtím př. Říhy ( důvěrníka Podivic ) a problémy s uvedením této
skutečnosti v časopise Včelařství " Odešli z našich řad"
- důvěrníka pro Podivice navrhuje výbor př.Výmolu Jana
- zajištění zájezdu 21. 10. 2012 Trenčín - je zajištěn autobus Vydos Vyškov ( záloha 8 000,- Kč )
dále je zajištěno pro účastníky pojištění u KOOPERATIVY, podrobnosti budou zveřejněny
po zasedání výboru 2. 10. 2012
- obnova smlouvy o užívání včelínu v areálu "školního statku" s novým subjektem Gymnázium, zdravotní a
ekonomické školy zastoupené ředitelem Ing. Klementem
- spolupráce s Aeroklubem Vyškov, který má v areálu letiště 10 včelstev
- nákazový referent informoval o komplikaci kolem odběru léčiv
- do 30. 9. zpracovat a odeslat dotace 1 D a další potřebné doklady na Republikový výbor ČSV o.s. Praha
- odeslat potřebné doklady včelařů, kteří využili společné pošty do ČSMCH Hradišťko
- informace pokladní - stav účtu apod.
- informace vedoucího včelařského kroužku se začínajícím rokem 2012/2013
- informace správce webových stránek
- závěr 

             Jan Alán - jednatel

                                    - zpět