Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 6 členů, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  výstava Topolany 18. 5. 2019, navštívilo ji 52 obyvatel,

    je třeba uvažovat, jestli vynaložené úsilí a čas, který je tomu věnován,

    odpovídá výsledku

-  přijetí nového člena - Jaroslav Konečný, Vyškov, důvěrník Jan Alán

-  jednání s př. Hudcem o změně ZO, důvodem je, že včely má v katastru Ježkovic,

   který patří do ZO Račice  

-  podepsána smlouva s JmK o dotaci pro kroužek

-  předseda informoval o přípravě medového dne v ZOO parku Vyškov 8. 6. 2019,

   který spolupořádáme, začátek ve 14.00 hod. Dále informoval o přednášce

   taktéž v ZOO parku Vyškov 16. 6. , začátek ve 13.00 hodin.

-  předseda upřesnil převzetí majetku ze zrušené ZO Rousínov majetek mu předával

   předseda OO př. Hartl, a jedná se o : výstavní panely 8 ks, elektrický kompresor 1 kus

   předání proběhlo 2. 5. 2019 a byl vystaven předávací protokol

-  př. Matuška měl výhrady ohledně kurzu pro začínající včelaře, který pořádá ZOO park

   Vyškov spolu s naší ZO. Je třeba upozornit, že ZOO park Vyškov je členem naší ZO jako

   právnická osoba a vzdělávání začínajících včelařů je velmi důležité.

-  př. Matuška měl dále připomínky k organizaci a vyúčtování léčiv v roce 2019

   a požadoval po pokladní doklady o zaplacení léčiv. Pokladní doložila všechny doklady

   které byly uhrazeny . Poprvé je  tak zřejmé, že všechno bylo řádně  provedeno a doloženo

-  celou agendu zdravotního referenta převzal př. Topor, hlavním důvodem je, že př. Matuška

    na podzim , jak nás upozornil, nebude schopen zastávat tuto funkci

-  vrcholí včelařská sezona, tím i výskyt varroa destructor. Je třeba  co nejvíce omezit jeho

   vývoj, ať už je to vyřezávání trubčího plodu, popřípadě použití kyseliny mravenčí. Je třeba

   dávat pozor na vysoké teploty.

-  včelaříci jsou zaměstnáni na včelnici na všech třech stanovištích

-  pokladní nás seznámila se stavem pokladny a účtu

-  zájezd Olšovec 22. 9. 2019 u Hranic na Moravě, v srpnu budou členové podrobně

   informováni ( měsíc předem )

-  další schůze výboru v pondělí  1. 7. 2019 a 16. září  se uskuteční schůze výboru

    spolu s důvěrníky, místo konání bude upřesněno.

jednatel

                  - ZPĚT