Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 3. 6. 2014:

- účast 7 členů výboru, jeden omluven

- okresní organizaci ČSV byla odevzdána  plná moc včelařů, kteří žádají léčiva pro podzim 2014. Na základě nařízení SVS musí každý včelař podepsat plnou moc, aby mohla být objednána léčiva prostřednictvím pověřené osoby, v naší organizaci je to př. Matuška

- do 10. 6. 2014 musíme odevzdat  okresní organizaci  seznam včelařů,  kteří léčili na konci roku 2013 aerosolem

- rozloučili jsme se s PhMr. Račanským Václavem ve smuteční síni ve Vyškově-Dědicích

- 30. 5. se konala v kulturním domě v Radslavicích včelařská prodejní výstava ve spolupráci s Obecním   úřadem a MŠ Radslavice. Výstava byla velmi úspěšná, hlavně díky včelařské prodejně Včelka.  Přišli v hojném počtu jak občané Radslavic,  tak děti z MŠ

- republikový výbor žádá po ZO, aby do 31. 7. odeslaly souhlas členů  pro užívání osobních údajů pro potřeby ČSV

- členská schůze se bude konat 11. září 2014 v restauraci Adélka v Pustiměři, přednášet bude př. Jan Strouhal, začátek schůze v 16,00 hod.

- 23. 5. 2014 by se dožil 80 let př. Hanousek, čestný člen naší ZO. Při této příležitosti zástupci výboru navštívili jeho manželku

- výbor se zabýval situací některých našich členů, kteří neplní základní povinnosti, vyplývající ze stanov ČSV a doporučil s těmito členy jednat

- setkání včelařů 7. 6. 2014 v areálu ZOO parku Vyškov - viz nástěnka

- 7. 6. 2014 je Medový den - viz nástěnka

- změna v žádosti na náhradu na vyšetření MVP podle nařízení Min. zemědělství

- nákazová situace s výskytem MVP pro JmK - odkaz na stránky "nákazový referent" v kraji olomouckém se vyskytlo ohnisko MVP ve Vrbátkách u PV a v Přemyslovicích  je třeba si dávat pozor při nákupu oddělků nebo včelstev, z jaké lokality jsou koupeny

- pokladní informovala o platbách a současném stavem pokladny

- v tomto roce bude třeba nechat zkontrolovat oba vyvíječe pro aerosolování

- ved. kroužku informoval o účasti dětí na regionální Zlaté včele- viz odkaz včelařský kroužek

- na závěr je třeba upozornit, že v letních měsících každý včelař obdrží  potvrzení o registraci z ústřední evidence ČSMCH  protože mezi registrací a žádostí 1D byly v loňském roce nepřesnosti, bylo by žádoucí, aby každý včelař k žádosti 1D ( do 15. 9. 2014 ) přiložil  i potvrzení o registraci. Protože naše organizace z 90 % odesílá potvrzení  o registraci společně, neměl by být žádný problém

           jednatel

                              - ZPĚT