Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 6 členů výboru, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  od 1. 4. 2017 vznikl na základě usnesení výboru ze dne 5. 3. 2017

  14 úsek Vyškov-Dědice, důvěrnice př. Vašková

  všichni, kteří jsou do tohoto úseku zařazeni byli jednatelem informováni.

-  dopis tajemníkovi RV, který odeslal jednatel 16. 2. 2017 s otázkou, kde se

   stala chyba při doregistrování do spolkového rejstříku. Tajemník neodpověděl

   ale oslovila mne již čtvrtá v pořadí  Mgr. Xenie Šulcová, ved. právního oddělení,

   s žádostí o dodání podkladů pro registraci. Při tom všechny potřebné doklady

   byly odeslány poprvé v květnu 2016 ( doporučený dopis se ztratil ), další

   doklady na žádost Mgr. Zborovské byly odeslány v září 2016. 7. 11. 2016

   jednatel obdržel novou registraci podepsanou předsedkyní a tajemníkem,

   která do dnešního dne nebyla, jak je výše uvedeno, registrována v rejstříku

   spolků. Důvod k nezaregistrování do dnešního dne nikdo nevysvětlil.

-  předseda zajistí přednášku a kurz v areálu ZOO parku a DINO parku na téma

   "Chov matek". přednášet bude Ing. Veverka  z" Kývalky" Celá akce je plánovaná

    na 19. 6. 2017 s tím, že v dopoledních hodinách bude přednáška v sále

   "Hanáckého statku" a odpoledne pak kurz v Dinoparku, kde je umístěn

    včelín. Podrobnosti se včelaři dozví průběžně.

-  př. Vrtílek informoval o zájmu začínajících včelařů vstoupit  do naší ZO.

-  kulturní referent ( př. Vašková ) nás seznámila s probíhající  včelařskou výstavou

   v  Muzeu Vyškov ( do 9. 4. ). Během výstavy př. Vašková a př. Peloušek uskutečnili

   přednášky na téma "Včelí produkty " a "Včely v přírodě". Dále nás informovala

   o výstavě 9. 4. 2017 v drnovském kulturním domě, které se účastní i naše ZO.

-  15. 4. 2017 se uskuteční ve spolupráci naší ZO akce "Bílá sobota ve Včelce",

    brána se otevře v 10.00 hod. Kromě  prodeje tradičních  produktů budou k dostání

    velikonoční speciality. Pro děti se připravují dílničky a k vidění budou práce kovářské apod.

    Celý den bude doplněn kulturním programem.

-   ved. kroužku požádal výbor o zakoupení ochranných klobouků pro včelaříky,

    žádost byla schválena. Informoval o práci na úpravě včelí louky v opatovském

    kamenolomu, kde kromě dětí pomáhali i členové naší ZO

-  pokladní informovala o stavu pokladny a účtu

-  JmK požádal naší ZO o doplnění informací k žádosti o dotace na kroužek

-   příprava výstavy ke Dni dětí ve spolupráci s osadním výborem Rychtářov

-   jednatel požádal, zda by bylo možné vyrobit etikety na med pro potřeby ZO

-   př. Matuška se zdárně rehabilituje z operace kyčle, všechny srdečně zdraví   

 

jednatel

                    - ZPĚT