Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 7 členů výboru, 2 omluveni

-  10. 11. jsme  se sešli na 7. společenském večeru v hotelu Dukla Vyškov

    viz "naše akce"

-  23. 11. přednáška př. Příkazského v KKD Vyškov

    téma "Apiterapie a včelí produkty" , účast 41 posluchačů

    z toho 16 členů naší ZO. Součástí jako každoročně byl prodej včelích produktů

    a výrobků z medu a propolisu prodejny Včelka, přednášející pochválil

    kvalitu prodávaného zboží

-  předseda informoval o ukončení kontroly úřednicí MěÚ Vyškov, v několika

   bodech bude třeba zlepšit i tak dobře fungující spolek

-  k 31. 12. 2018 končí s členstvím 5 našich členů

-  k 30. 11. byly podány žádosti o dary a dotace na rok 2019

-  rozvoz 1 D důvěrníkům, a to 17. 11 2018, podepsané doklady 1 D

   byly předány jednateli Okresní organizace, a to 4. 12. 2018

-  přijetí nových členů k 1. 1. 2019: Luboš Ficnar, Vyškov a Jiří Svoboda Vyškov

-  odevzdání měli na MVP ( 50 tubusů ) do 18. 12. 2018 př. Matuškovi

-  vyšetření včelstev na varroázu - do kelímku od jogurtu zabezpečeného prodyšnou

   tkaninou a opatřenou gumičkou, označenou jménem, příjmením, reg. č. chovatele

   a reg. č. stanoviště, počtem včelstev, předat do 17. 1. 2019 důvěrníkům, ti pak

   do 20. 1. 2019 př. Matuškovi

-  byla podána žádost výboru OO na nákup léčiv pro rok 2019

-  probíhá třetí fumigace včelstev  aerosolem , těm včelařům, kteří  tuto techniku využívají

-  od 10. do 15. 12. 2018 bude probíhat v KKD Vyškov předvánoční výstava a prodej

   včelích produktů

-  včelařský kroužek se chystá na jaře vysázet medonosné stromy a keře v lokalitě

   Opatovice za hájovnou, v současné době jsou zaškolkovány a připraveny na sázení

-  pokladní měla náročný měsíc listopad, musela zajistit řádné rozdělení 1 D,

   vybrat členské příspěvky , aby požadovanou částku odeslala na RV, a to do konce

   měsíce prosince

-  výroční členská schůze se bude konat v sobotu 2. února 2019. v hotelů Dukla,

    první schůze výboru 21. ledna 2019

   Vážení členové a příznivci našeho spolku

   rok 2018 byl zvláštní svým průběhem, z velké části byl zvládnut dobře,

   co se týká zdraví včelstev, tak na úrovni života spolku.

   Výbor přeje všem klid na žití a zdraví jak včelařům, jejich přátelům,

   tak včelkám

   jednatel.

                   - ZPĚT