Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

-  účast 5 členů ( 2 omluveni ) a předsedkyně KRK

-  druhý společenský večer 23. 11. 2013 - viz nástěnka výbor konstatoval, že akce byla úspěšná

-  přednáška Ing.Přidala v KKD Vyškov, přednášky se zúčastnilo 26 členů  naší ZO a 52 občanů z Vyškova a okolí. Přednáška to byla velmi kvalitní a poučná.

-  jednání výboru naší ZO s vedením ZOO parku - obě strany si vysvětlili názor na organizaci včelstev, která budou v budoucnosti umístěny  v areálu ( Marchanice )

-  dotace 1. D. byly rozděleny všem žadatelům a jednatel odeslal všechny dokumenty 29. 11. jak na RV, tak jednateli OO 

-  do konce roku musí být zaplaceny členské příspěvky na rok 2014

-  vyúčtování finančních příspěvků byly předány jak životnímu prostředí tak obcím do konce listopadu

-  jednatel navrhl zrušit úsek  Hlubočany a obnovit úsek Zelená hora tato změna bude součástí hlasování na výroční schůzi. Taktéž i  změny důvěrníků

-  jednatel zajistí pokračování smlouvy o pronájmu včelínu pro včelařský kroužek v areálu "školního statku" od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 u nového  subjektu

-  přijetí nových členů: Irena Brunclíková, Pust. Prusy a Josef Ševčík Topolany a to od 1. 1. 2014

-  ukončení členství k 31. 12. 2013 př. Oldřicha Ševčíka

-  odběr měli na MVP ( obce Zelená Hora, Radslavice ) 20. 12.2013

-  odběr měli na varroázu 20. 1. 2014

-  výbor přeje všem klidné svátky vánoční a úspěšný rok 2014 jak pro včely, tak včelaře.

   Alán                            - ZPĚT