Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů, 1 omluven a předsedkyně KK

-  členská schůze 15. 9. 2016 s přednáškou Mgr. Solčanského

    viz nástěnka

-  zájezd Chlebovice - viz naše akce

-  odeslaná žádost l D

    žádalo 121 členů, 6 nečlenů - celkem 127  pro 1327 včelstev

-  výbor navrhuje ukončit členství 5 členům a 3 členové požádali

   o ukončení členství, s některými z nich už bylo hovořeno, souhlasili

   s tímto řešením

-  problém s rubrikou "odešli z našich řad"

-  byla podepsána smlouva mezi "Kamenolomem Opatovice  v zastoupení

   Ing.Lorkem a ZO Vyškov, zastoupená Ing. Ondákem, kterého výbor pověřil

   jednáním

-  výstava: osadní výbor Dědice , naše ZO a prodejna Včelka pořádají ke konci

   října včelařskou výstavu v katolickém domě v Dědicích.

-  5-tý společenský večer 12. 11. v hotelu Dukla, začátek v 17,00 hod,

   ukončení ve 23.00 hod, podrobnosti průběžně na našich stránkách a u důvěrníků

-  zasedací pořádek bude místenkový, takže přihláška každého bude závazná

   hlásit se je možno také u  jednatele anebo v prodejně Včelka mezi 14.00 hod.

   a 17.00 hod. ve všední den. Podrobnosti bude třeba projednat s jednatelem

   hotelu Dukla Ing. Budíkem

-  u vrat při vjezdu do areálu"Včelka" je místěna schránka, kde je možné vhodit

   listiny určené výboru ZO

-  projednána náhrada od Svépomocného fondu

-  dotace na vyšetření MVP od JmK. Všichni chovatelé, kteří kočují, přemisťují včelstva

   mimo svůj katastr, prodávají matky nebo oddělky, mají povinnost podle SVS si

   svoje včelstva nechat vyšetřit, samozřejmě je možné vyšetření i u ostatních včelařů.

   Žadatelé se nahlásí př. Matuškovi do 20. 10. 2016

-  léčení: od 10. 10. je třeba začít s ošetřováním včelstev proti  varroáze,

    po 15-ti až 20-ti dnech druhé ošetření

   zájemci o  třetí fumigaci aerosolem se mohou nahlásit u př. Matušky, u př. Pelouška

   nebo u důvěrníků

-  pokladní nás informovala o přípravě smluv pro důvěrníky a členy výboru

-  ved. včelařského kroužku nás seznámil s plánem práce Včelaříků na školní rok

   2016/2017 a práci na včelí louce v Opatovicích

-  předseda navrhl v rámci oslav 120 let činnosti spolku objednat ve Včelce pro

   každého člena poukázku a na výroční schůzi ji předat přítomným včelařům

-  výbor se rozhodl zakoupit počítač nebo jiné srovnatelné zařízení, které bude využito

   na výstavách a jiných akcích ZO

-  výbor odsouhlasil nákup nových  přístroů na fumigaci, důvodem je stárnoucí technika

   a nákladné opravy

    jednatel

                       - ZPĚT