Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Informace ze zasedání výboru ZO ze dne 30. 4. 2012:
- zúčastnilo se 6 členů výboru a předsedkyně KRK
- zhodnocení druhé části kurzu pro začínající včelaře, který se konal ve Vilémovicích
   22. 4. 2012 ve včelařském středisku manželů Zigalových. Kurzu se zúčastnilo 17 posluchačů
   doprava byla zajištěna osobními auty.
- zhodnocení spolupráce s ČSCH Vyškov při jarní výstavě 27. a 28. dubna v areálu u vlakového nádraží.
- spolupráce se ZOO parkem Vyškov.
- "Zlatá včela" - př. Ondák seznámil výbor s průběhem soutěže. Sdělil, že děti byly dobře připraveny
    a zkušenosti z této soutěže uplatní při dalších akcích. Nejlépe se umístil v mladší kategorii Karel Srna
    a to na velmi dobrém 7. místě.
- přijetí 3 nových členů
- pokladní přednesla zprávu o průběžném stavu financí
- povinnost včelařů nahlásit důvěrníkům požadavek na léčiva tak, aby nákazový referent mohl
    informovat Okresní organizaci o množství požadovaných léčiv do 15. 5. 2012
- př. Matuška, jako člen okresního výboru, informoval o dotacích, které poskytuje JmK včelařům
    a další informace týkající se včelařů na okrese Vyškov
- na září zajistit členskou schůzi s přednáškou
- v průběhu května navštívit ředitele Gymnázia, pod ktreré bude spadat i Zdravotní a zemědělsko-ekonomická
    střední škola. Projednat budoucnost včelínu v areálu "školního statku", kde má kroužek umístěna
    3 včelstva.
- připravit zájezd Ostrava 2012 ( včelařská výstava )
- začít připravovat večer patrona včelařů sv. Ambože na 7. 12. 2012
    jednatel

                          - Zpět