Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KK

-  začíná rok 120-tého výročí od založení spolku.

   Spolek byl založen 27. 12. 1897 v Besedním domě ve Vyškově

   hlavní iniciátor byl Ludvík Fiala z Dědic, který se stal prvním jednatelem,

   předsedou byl zvolen Stanislav Kulíšek z Vyškova

-  odeslány doklady k vyúčtování  dotací na MěÚ Vyškov a JmK Brno.

-  přijetí nových členů: Brázda Miroslav, Pustiměř a Hrežo Jan, Vyškov

-  výbor navrhuje zvolit nového člena výboru - Ivetu Vaškovou

-  výbor prostřednictvím předsedy zajistí hlášení stanovišť na MěÚ Vyškov

    a obecní úřady

-  zdravotní referent nás informoval o výsledcích vyšetření vzorků na MVP

   s tím, že všechny výsledky byly negativní

-  co se týká vyšetření  na  varroázu, díky včasnému zaslání vzorků do

    laboratoře v Olomouci jsou výsledky známé:

    58 vzorků je bez roztočů

    72 vzorků s jedním roztočem

     5   vzorků 2-3 roztoči

    16 vzorků 4 roztoči a více

     Varroáza není jenom o podzimním ošetření, ale hlavní vliv na výskyt varroázy

     má včasné ošetření v červnu a v červenci. je to v podstatě problém celého roku.

-   do konce ledna je povinnost odevzdat na SVS seznam léčení včelstev za rok 2016

-   vedoucí kroužku hovořil o přípravě včelaříků na Zlatou včelu, kroužek má v současnosti

    5 členů a 3 děti se přihlásily od 1. 2. 2017

-   obnovení smlouvy o pronájmu včelínu na Brněnské ulici od SOU Vyškov, Sochorova

    na rok 2017 pro včelařský kroužek.

-   VČS 4. 2. 2017: v hotelu Dukla, začátek 8.30 hod.

     po schůzi je přislíbena přednáška Mgr. Machové

-   v letošním roce důvěrníci informovali každého člena a prostřednictvím e-mailu

    nebo osobně  sdělili jednateli účast na schůzi  z jednotlivých úseků. Účast potvrdilo 79 členů

    jednatel

                        - ZPĚT