Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 29. 6. 2015

-  účast 7 členů výboru, předsedkyně KRK a důvěrníci nezúčastnili se zástupce Topolan a Vyškovských Vážan

-  zasedání proběhlo v areálu vyškovského Dinoparku v blízkosti včelařské expozice, kde po schůzi proběhla malá exkurze

-  předseda zhodnotil  I. pololetí 2015, připomněl účast našich zástupců na okresní konferenci konané v březnu , účast na výstavách a upozornil na velký zájem nových včelařů o vstup do naší organizace

-  plán práce na II. pololetí - viz naše akce

-  zdravotní referent upozornil přítomné na důležitost včasného  léčení formou kyseliny mravenčí, a to podle spadu i opakovaně. Pokud bude někdo ze včelařů potřebovat" kyselinu" má př. Matuška" na skladě". Dále požádal všechny o dodržování nařízení SVS ohledně ošetření nemoci včelstev 

-  činnost nově zvoleného výboru Okresní organizace zhodnotil jeho nový jednatel  př. Peloušek 

-  pokladní přítomné seznámila s platbami za I. pololetí, stavem financí na účtě i v pokladně

-  předsedkyně KRK požádala o dodržování stanov a spolupráci mezi členy, důvěrníky a výborem

-  vedoucí kroužku přednesl zprávu o činnosti jak praktické, tak i teoretické  praktická část se provádí ve včelíně na Nouzce  ( od 1. 1. je podepsaná smlouva mezi naší ZO a vedením SOŠ a SOU Vyškov ( kde mají včelaři 5 včelstev )   Dále hovořil o účasti dětí na Zlaté včele konané v Brně - viz sloupek včelařský kroužek"

-  zájezd v neděli 30. srpna 2015 na  výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích- viz nástěnka

-  přijetí nových členů - Skovajsa Bohumil, Vyškov-Dědice a Sochor Miroslav, Vyškov

-  jednání jednatele s vedením VLS Plumlov o zdravotním stavu včelstev umístěných  na pozemcích a v lesích VLS. Bylo konstatováno, že všechna včelstva včelařů z naší ZO  a těch, co nám nahlásili stanoviště v lese mají negativní vyšetření na MVP a o včelařích, kteří s námi nespolupracují, nemáme přehled

-  výbor se rozhodl, že další zájemci o členství v naší ZO budou přijímáni až po 1. 1. 2016.   Důvodem je, že příští zasedání výboru bude až 7. 9. 2015

Přítomní přejí všem klidné léto a zdravé včely.

           jednatel

                            - ZPĚT