Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 2. 9. 2014

Účast:  7 členů, 1 omluven a předsedkyně KRK

- 14. 7. odeslán na RV podepsaný seznam členů naší ZO

   "prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů"

    členů naší ZO

-  smlouva s Gymnáziem . . .   Vyškov o pronájmu včelínu

   v areálu školního statku je do 31. 12. 2014

-  výbor rozhodl, že i pro školní rok 2014/2015 uhradí ZO

   dětem, které budou členy našeho  včelařského kroužku

   při DDM Vyškov 80% školného

-  příprava členské schůze s přednáškou 11. 9. 2014 v Pustiměři

   - viz nástěnka  

-  aktiv ČSV pro JmK v Brně - 13. 9. 2014, hlavní bod programu

   návrh změny stanov našeho svazu, které budou schváleny na

   sjezdu, který se bude konat v prosinci 2015 

-  přijetí nových členů - výbor přijal za členy:

   Vojdulová Ilona, Pustiměř

   Vičan Břetislav, Pustiměř 

   Šmetka Miroslav, Hlubočany

   Kopřiva Josef Ing. Hlubočany

   Spáčil Marek, Topolany

   Všichni byli přijati k datu 1. 1. 2015

   Všem novým členům byla vyřízena reg. čísla včelaře

-  zájezd Ostrava - viz nástěnka

-  zaplacení vstupného na výstavu formou faktury

-  zaplacení průvodce v bazilice na Svatém Kopečku

   taktéž fakturou

-  jednatel upozornil, že jednání se současnými zaměstnanci RV

   jsou velmi složitá a místy bohužel i nepřehledná( zasahování

   do naší členské základny v systému CIS  apod. )

-  novým tajemníkem RV se stal Milan Petrů, věřme, že se situace

   urovná.

-  nástupcem Dr. Kůsové je Dr. Šimice, který je novým členem redakce

   časopisu Včelařství

-  výbor zašle do časopisu Včelařství vzpomínku na př. Račanského

-  poděkování našemu předsedovi za zavedení systému CIS v naší ZO

   do praxe

-  výbor odhlasoval bývalým důvěrníkům předání děkovných listů a

   poukázku na výběr zboží ( na VČS v únoru 2015 )

-  nákazový referent upozornil, že musí být k dispozici seznam léčení

   včelstev, který máme povinnost předat SVS do 15. 1. 2015

   každý včelař by si měl vést evidenci o léčení svých včelstev

-  pokladní nás seznámila se stavem účtu a pokladny

-  ved. včelařského kroužku informoval o plánu práce pro školní rok 2014/15

-  dále jsme vyslechli informaci předsedy o systému CIS

   podotkl, že věří, že i když momentálně není všechno v pořádku,

   do budoucna by to měl být velký pomocník

-  jako další bod jednání byla spolupráce mezi ZO a ZOO parkem Vyškov 

-  byly zaslány blahopřání, a to k 90-tinám př. Marákovi v Podivicích

   a př. Šmetkovi k 85-tým narozeninám

   jednatel

                         - ZPĚT