Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast:  8 členů výboru, 1 omluven

-  koncem roku 2017 se konala přednáška př. Příkazského na téma

   "Včelařské produkty a apiterapie,", účast 87 posluchačů, z toho 26 členů

   naší ZO.

-  5. 1. 2018 bylo odesláno 68 vzorků k vyšetření MVP, dosud nejsou známy

   výsledky

-  20. 1. 2018 byly odeslány vzorky všech včelařů na vyšetření varroázy( s výjimkou 4 včelařů ),

   výsledky jsou již známy, vzorky MVP i varroázy jsou hrazeny z veřejných

   prostředků

-  k 31. 12. 2017 byly v CISu zveřejněny, jak nařizuje zákon výdaje hospodaření

   a stav drobného majetku za rok 2016

-  přijetí nové člena př. Michala Dědka

-  16. 1. bylo  odesláno vyúčtování dotací pro včelařský kroužek na JmK Brno

-  20. 1. byly doručeny doklady s vyúčtováním dotací na MěÚ Vyškov- životní protřední

-  koncem prosince 2017 zdravotní referent rozdělil důvěrníkům léčiva na rok 2018

-  byla podepsána smlouva mezi SOŠ-SOU Vyškov o pronájmu včelína v prostorách

   školního statku

-  15. 1. provedla kontrolní komise revizi hospodaření naší ZO

-   3. 2. se bude konat VČS v hotelu Dukla, zahájení 8,30 hod, budova bude

    otevřena od 8.00 hod.

    jednatel

           - ZPĚT