Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 2. 7. 2013

Účast: 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  setkání včelařů 8. 6. v ZOO parku Vyškov, účast 18 posluchačů.

   V první části byla teorie, málo se diskutovalo o práci na včelnici

   v červnu, v druhé části se přítomní seznámili s prohlídkou včelstev

   umístěných v I. patře Selského statku ( skleněný úl )

-  setkání včelařů 22. 6. v KKD Vyškov, přednášející MVDr. Pantůček,

   téma nebezpečné nákazy a jejich tlumení, účast 31 posluchačů.

   Na to, že byli pozváni prostřednictvím důvěrníků všichni včelaři,

   účast tomu neodpovídala

-  Den medu 8. 6. - v organizaci tohoto odpoledne převážně věnovaného dětem,

   se zúčastnili i členové naší ZO

-  přijetí nových členů - Malcherová Michaela a Pospíšil Michal

-  příspěvek do vyškovského měsíčniku ( září )

-  žádost o dotace na MěÚ Vyškov ( životní prostředí )

-  zamítnutí žádosti podané na JmK Brno pro včelařský kroužek,

   podle Ing. Ilka, zaměstnance KÚ přijde  písemné zdůvodnění

-  příprava schůze 5. 9. spojená s přednáškou Mgr. Sciskaly v zařízení

   restaurace "Adélka" v Pustiměři. Podrobnosti budou uvedeny na stránce

   "Naše akce" a pozvánky budou doručeny důvěrníkům, kteří nemají

   přístup k internetu

-  nákazový referent - odstraňování kondenzované vody z vyvíječe při fumigaci

   aerosolem ( vyřešit do konce července )

-  zajistit strojníka pro fumigaci 

-  připravuje se zájezd do Nasavrk 5. 10. 2013

-  pokladní informovala o stavu pokladny a všem, co s tím souvisí

-  ved. kroužku navrhl využít prostor kolem včelína - oset svazenkou

   ( nutná dohoda se správcem areálu )

-  další schůze výboru 3. 9. 2013

   Přeji všem hezké léto, klid na práci i odpočinek. 

   jednatel

                   - ZPĚT