Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru, 1 omluven, předsedkyně KK

-  příprava VČS , která se bude konat 1. 2. 2020 v hotelu Dukla

   je zajištěn sál, ozvučení, zasedací pořádek a občerstvení

-  výbor zpracoval návrh programu schůze, byly představeny

   příspěvky předsedy, jednatele, zdravotního referenta a

   ved. kroužku

-  pokladní nás seznámila s plněním rozpočtu za rok 2019

   a návrhem rozpočtu na rok 2020

-  předseda seznámil výbor  s návrhem činnosti na rok 2020

- úterý 21. 1. 2020 byla provedena kontrola účetnictví za rok 2019

   kontrolu provedla komise ve složení: př. Vojtková, Facková a Alán,

   výsledek kontroly přednese předsedkyně KK na VČS

-  předseda zajistí průkazy pro nové členy, stravenky a prezenční

   listiny

-  výbor navrhl, aby nový výbor na roky 2020-2025 byl 6-ti členný

   a tří členná kontrolní komise

-  aby byla schůze usnášení schopná, je třeba aby se jí zúčastnilo

   minimálně 60 členů

-  výbor nesouhlasí s klíčem na delegáty na okresní konferenci

   tak jak byl nám sdělen jednatelem OO a navrhuje 5 delegátů

   z toho 2 do výboru okresní organizace

-  předsednictvo republikového výboru doporučilo, aby se VČS

   zabývaly novými změnami ve stanovách pro roky 2020-2025

-  tato schůze byla poslední v tomto volebním období 2015-2020.

-  výbor pracoval v tomto složení:

   předseda:  Ivo Peloušek, který v roce 2017 vystřídal ve funkci

   Stanislava Vaška,   jednatel  Jan Alán, pokladní Emilia Brunclíková,

   zdravotní referenti Jaroslav Matuška a Milan Topor, ved. včelařského

   kroužku Štefan Ondák, členové Jaroslav Vrtílek a Iveta Vašková

   Kontrolní komise: předsedkyně Marie Vojtková, členové Marie Facková,

   Václav Kratochvil a Ilona Vojdulová

   Se svolením vedení hotelu Dukla jsme mohli pořádat schůze výboru

   i výroční členské schůze i každoroční společenské večery

   jednatel

                   - ZPĚT