Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 6 členů výboru -1 omluven a předsedkyně  KK

Schůzi zahájil předseda př.Peloušek, oznámil přítomným,

že byl zvolen nový  jednatel Okresní organizace Vyškov př. Lauro,

zástupce ZO Vyškov-Hamiltony

- účast naší ZO na výstavě drobného zvířectva ČSCH Vyškov

   6 a 7. 5. 2016 v areálu chovatelů u vlakového nádraží

   Příprava výstavy bude ve čtvrtek 5. 5, kde budou instalovány

   jednotlivé exponáty a součástí výstavy budou i živé včely a prodej

   včelích produktů. Této akce se naše ZO účastní již po deváté ( od roku 2008 )

   hlavním důvodem je představit dětem z vyškovských  škol a školek život

   včely medonosné

-  další výstavu pořádá naše ZO spolu s Obecním úřadem Vyškovské Vážany

   v pátek 27. 5. 2016 v místní knihovně. Začátek výstavy v 9,00 hod. ukončení 

   v 18,00 hod. Hlavní vystavovatelé budou včelaři z Vyškovských Vážan a okolí.

-  18. 4. 2016 byly odeslány doklady na doregistraci naší ZO, a to př. Brunclíková,

    Peloušek a Ondák

-   hlášení stavu včelstev k 1. 5. 2016 - stavy uvedeme do statistiky v CIS

-   od 1. 5. je změna  adresy  elektronické pošty ( GOOGLE ) a heslo

-   byla zadána výroba stojanů na galerii o včelách

-   výbor se shodl na vytvoření 14-tého úseku ze včelařů Dědic a Vyškov I

-   výjezdní zasedání výboru , kontrolní komise a důvěrníků do Podivic

    27. 6. 2016

-   výbor Okresní organizace pořádá zájezd 25. 6. do včelařského zařízení v Hranicích,

    zájemci se mohou přihlásit u př. Matušky nebo Pelouška  

-   přijetí nového člena - Vidlák Luděk - Podivice 

-   18. 4. 2016 byly uhrazeny příspěvky na RV tří nových členů naší ZO, pokladní dále

    uvedla změny v uzavírání smluv, a to podle předlohy RV. Na závěr nás informovala

    o stavu účtu a pokladny

-   zdravotní referent připomněl stálé sledování  varroa destructor a informoval o některých

    registrovaných včelařích, kteří se zpozdili s informací o vyšetření zimní měli na varroázu

-   př. Vrtílek upozornil na některé nepřesnosti při hlášení stanovišť včelstev k 29. 2. 2016

    konkretně na k. ú. Moravské Prusy  a Boškůvky.

-   ved. kroužku nás informoval o účasti našich včelaříků na krajské soutěži "Zlatá včela".

    Karel Srna postoupil do celostátní soutěže v Nasavrkách. Je to po velmi dlouhé době,

    kdy se zástupce vyškovského včelařského kroužku dostal do celostátního kola. Velkou

    zásluhu na tom má př. Ondák, ved. kroužku, dále DDM - dnes Maják SVČ Vyškov a SOŠ

    a SOU Vyškov. kde ve včelínu bývalého školního statku mají včelaříci praktickou výuku

-   objednávka matečníků, zájemci se mohou hlásit př. Pelouškovi na e-mail: ivo@pelousek.cz

    je třeba počítat s tím, že objednávky nemusí být  vykryty v plné míře

-   na schůzi výboru byla přizvána př. Vašková ( prodejna Včelka ) a dohodli jsme se na

    vzájemné spolupráci, jak při organizování výstav, tak při zajištění činnosti naší ZO

        jednatel

                                - ZPĚT