Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zápis z prvního zasedání výboru zvoleného na VČS 7. 2. 2015

v hotelu Dukla.

Účast : 8 zvolených členů

 - volba a rozdělení funkcí:

   předseda Vašek Stanislav

   místopředseda Peloušek Ivo ing.

   jednatel Alán Jan

   účetní a pokladní  Brunclíková Ema Ing.

   zdravotní referent Matuška Jaroslav

   ved. včel. kroužku Ondák Štefan  Ing.

   člen výboru Vrtílek Jaroslav

   kontrolní a revizní komise:

   předsedkyně Vojtková Marie Ing

   člen Facková Marie

   člen Kratochvil Václav

- zhodnocení  VČS

   změna místa konání VČS byla nutná a přispěla ke zdárnému průběhu

   celého dopoledne. Tím, že nám vedení hotelu vyšlo vstříc, bylo by dobré

   další naše akce směrovat do tohoto zařízení

   program schůze VČS byl   náročný pro všechny a je třeba ocenit disciplinovanost

   přítomných. Je třeba podotknout, že taková schůze je jednou za 5 let

   V této  souvislosti je potřeba poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu

   včelařského dopoledne podíleli. Je třeba připomenout, že jsou členové, kteří se

   soustavně schůzí neúčastní a ani se neomluví. Bylo by dobré se nad tím zamyslet

   a na příští výroční schůzi navrhnout členy, kteří neplní stanovy organizace, jejich

   vyloučení. 

-  zdravotní referent konstatoval, že je třeba dodržovat nařízení SVS jak při odběru měli

   ( MVP a varroáza ), tak při léčení včelstev

-  zdravotní situace - viz sloupek  nákazový referent

-  přednáška v ZOO parku Vyškov - 20. 3. 2015, začátek v 16,00 hod. přednášet bude

   Ing. Vaverka, vedoucí pokusného včelínu Kývalka.na téma:"chov včelích matek a

   šlechtitelská práce".

-  okresní konference 28. 3. 2015 v Komořanech, začátek v 9,00 hod. za naši organizaci

   se zúčastní 5 delegátů a  současný člen OO

-  27. 2. byly odeslány jednateli OO  požadované doklady potřebné pro kladný průběh

   konference

   jednatel

                      - ZPĚT