Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zápis z výborové schůze dne 2. 2. 2015

Účast: 6 členů, 2 omluveni

-  příprava VČS 7. 2. 2015 - podrobnosti viz sloupek jednatele návrh kandidátů do výboru , KRK, důvěrníků a do výboru okresní organizace a návrh delegátů na okresní konferenci

-  př. Hanuška ( předseda KRK RV ) potvrdil účast na naší VČS  dále se zúčastní předseda výboru okresní organizace př. Hartl

-  hotel Dukla Vyškov bude pro nás otevřen od 8.45 hod.  doporučujeme boční vchod kolem recepce

-  jedna z povinností  členů ČSV je účastnit se výročních schůzí,  je to jednou za rok a každý má možnost si čas udělat, pokud není nemocen apod.

-  podepsána  jednoroční smlouva o pronájmu včelína ve školním statku mezi ČSV  ZO Vyškov a SOŠ a SOU Vyškov ( Dr. Hájek, Ing. Jagošová )

-  28. 1. bylo předáno na MěÚ Vyškov , odbor životního prostředí vyúčtování dotace za rok 2014

-  21. 1. bylo odesláno vyúčtování dotace na JmK Brno, odbor životního prostředí

-  příprava týdenní výstavy v prostorách vyškovských kasáren ( Mgr. Šebestová )

-  upřesnění dat na systému CIS

-  aktiv okresní organizace v Komořanech 1. 2. nákazová situace v JmK a změny v léčení varroázy apod. Přednášející MVDr. Pantůček za naši ZO se zúčastnili př. Matuška ( člen výboru OO, dále Kramář,  Peloušek a Alán )

-  problém s odběrem časopisu Včelařství u  včelařů, kteří jsou našimi členy od 1. 1. 2015 ( jednatel řeší s p. Nechybovou na RV ) 

-  zajištění přednášek v KKD Vyškov ( duben, listopad )

-  tombola pro OÚ Radslavice  á 200,- Kč

-  př. Matuška informoval o výsledcích odběru měli na MVP ( sloupek nákazového referenta )

-  přijetí nových členů: Hudec Zdeněk, stan. Stejskalova 341/2

-  dne 28. 1. byly odeslány vzorky k vyšetření měli na varroázu z včelařského úseku V. Vážany a Mor. Prusy jsou již výsledky známy, protože tyto dva úseky neodesílaly měl na MVP

-  byla provedena inventura drobného majetku organizace

-  dále kontrola účetnictví ( Vojtková, Facková, Alán )

-  účetní nás informovala o stavu účtů a financování 

-  ved. kroužku nás seznámil s plánem práce a s přípravou  na soutěž Zlatá včela, která se uskuteční v Brně

-  zasedání výboru bude každé první pondělí v měsíci, protože úterní zasedání některým členům nevyhovuje

                 jednatel   

                      - ZPĚT