Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KK

-  k 31. 12. 2019 ukončilo členství celkem 8 členů

-  9. 11. se v hotelu Dukla uskutečnil společenský večer -viz naše akce

-  22. 11 jsme spolu s KKD uspořádali přednášku na téma"Včely a příroda"

   přednášel př. Příkazský, zúčastnilo se 56 posluchačů z toho 18 členů naší ZO

-  přijetí nového člena: Václav Rambousek, Vyškov

-  vyšetření na MVP: naší ZO bylo přiděleno 40 tubusů, výbor rozhodl, aby

   byly vyšetřeny včelstva , která nebyla v uplynulých 2 letech vyšetřena.

   Vyšetření je hrazeno z dotace JmK a je v zájmu každého včelaře,

   aby měl zdravá včelstva

-  vyšetření na varroázu - viz nástěnka

-  včelařský kroužek se začal věnovat teorii a přípravě na jaro

-  pokladní úspěšně rozdělila důvěrníkům 1 D a jednatel předá podepsané seznamy

   jednateli OO 4. 12. 2019

-  objednávky léčiv na rok 2020 upřesní zdravotní referent

-  příprava VČS - ta se bude konat 2. 2. 2020 v hotelu Dukla

   Účast a přednášku přislíbil Doc. Ing. Roman Slavík PhD, předseda Okresní organizace Zlín

-  výbor přeje všem klidné prožití svátků vánočních i rok 2020

   jednatel

                   - ZPĚT