Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 6 členů a předsedkyně KRK, 2 omluveni

- třetí společenský večer 22. 11. 2014 - viz nástěnka

- udělení pamětních listů jako součást večera, a to:

  Losmanová Drahomíra, Hroza František, Pospíšil Josef Topolany

  př. Šmetkovi a Pospíšilovi ( V. Vážany ) byly předány osobně

  př. Sloukovi bude pamětní list předán na výroční schůzi

- přednáška MUDr. Hajduškové - viz nástěnka

- odeslání dokladů na RV a jednateli OO ( podepsané výplatní listiny  1. D. a seznam zaplacených příspěvků na rok 2015 apod. ) 27. 11. 2014 s tím, že do konce roku musí být na účet RV uhrazeny příspěvky na rok 2015

-  předáno vyúčtování dotací obecním úřadům

-  vyúčtování na MěÚ Vyškov musí být odevzdáno do 31. 1. 2015

-  žádostí na dary a dotace obecním úřadům, MěÚ Vyškov a zemědělcům na rok 2015 byly předány do 30. 11. 2014

-  organizování vyšetření měli na MVP po 5 letech od ukončení   ochranných pásem na MVP - viz sloupek nákazového referenta

-  ruší se sběr měli na varroázu v termínu 8. 1. - 12. 1. 2015   a posouvá se na konec ledna - viz sloupek nákazový referent

-  koordinační výbor pro JmK získal grant na vyšetření MVP v katastrech, kde není nařízeno vyšetření ze zákona. Naše organizace získala 6 tubusů a př. Matuška je rozdělí včelařům v obcích Křižanovice a Topolany

-  probíhá úspěšně fumigace aerosolem, máme dva vyvíječe. Je ošetřeno přes 400 včelstev, pokud někdo má ještě zájem, je nejvyšší čas nahlásit požadavek př. Matuškovi nebo př. Pelouškovi

-  informace pokladní - byla rozdělena a vyplacena dotace 1. D.,  pokladní též informovala o platbách a stavu pokladny

-  podle nařízení veterinární správy musí být písemný záznam o léčení včelstev na varroázu u každého včelaře, a to trojí léčení varidolem

-  objednávka léčiv na rok 2015 - žádost do Výzkumného ústavu Dol musí být odeslána v lednu 2015

Blíží se nejen svátky vánoční a Nový rok, blíží se také konec tohoto volebního období. Výroční a volební schůze se bude konat 7. 2. 2015

Všichni, kteří mají zájem se zapojit do práce ve výboru, jsou vítání.

jednatel

                   - ZPĚT