Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

-  účast 7 členů a předsedkyně KRK

-  přednáška Ing. Novotné 20. 11. 2015 v KKD Vyškov  viz nástěnka

-  výbor schválil kooptaci Ilony Vojdulové za člena KRK

-  na základě změny naší organizace z občanského sdružení  na zapsaný spolek, musíme na právní oddělení ČSV zaslat žádost o změnu statutu. Součástí žádosti musí být: sídlo spolku, zápis z výroční schůze, zápis z volby výboru a žádost statutárních zástupců ZO s ověřeným podpisem. Podle informací jednatele OO byli statutární zástupci ČSV  zapsáni do spolkového rejstříku a tím mohou ZO žádat o změnu. Tato změna bude vyžadovat: nová razítka, změnu podpisového vzoru na bankovním účtu a změnu na Statistickém  úřadě.

-  příprava žádosti o dotace na rok 2016

-  čtvrtý společenský večer v restauraci hotelu Dukla ( viz. nástěnka ) 

-  pokladní informovala o přípravě a rozdělení dotace 1D a výběr členských příspěvků na rok 2016.

-  zdravotní referent zdůraznil, že v současné době je hlavním úkolem včelařů tlumení varroa destructor ( viz nástěnka )

-  jednatel Okresní organizace se zúčastnil  Krajského setkání ze zástupci republikového výboru v Kroměříži. Součástí setkání byla diskuze o nových stanovách, zdravotním stavu včelstev apod. , nepochopil, proč zástupci okresu Vyškov, který je součástí JmK, byli pozváni na aktiv Zlínského kraje, který řeší jiné problémy a věří, že už se to nebude opakovat.

-  předseda na závěr zhodnotil práci výboru, zdravotní stav včelstev apod.

   jednatel

                        - ZPĚT