Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 7 členů výboru, 2 omluveni, předsedkyně KK a všichni důvěrníci

              kromě důvěrníka z Topolan

-  naše účast 19. a 20. 5. 2017 jako součást výstavy drobného zvířectva

   byla velmi zdařilá ( viz "naše akce" )

-  medový den v ZOO parku Vyškov 10. 6. 2017, kterého se zúčastnili i členové

   naší organizace. Medový den podle organizátorů se velmi vydařil, i když

   přišlo o něco méně návštěvníků

-  přednáška a kurz šlechtění matek 18. 6. , který pořádala naše ZO spolu

   se ZOO parkem, přednášel Ing. Veverka , dopolední přednášku si vyslechlo

   24 posluchačů a odpoledního kurzu, který proběhl  na včelnici v areálu DINO parku

   se zúčastnilo 11 účastníků. Záruka kvality je vynikající včelařský odborník př. Veverka.

   Pro hlavního organizátora př. Pelouška,  to byla velmi náročná akce, které se zhostil velmi dobře.

-  přijetí nových členů - Mrazčinský Ondřej -Vyškov I

-  kooptace př. Davida Pavla do výboru

-  pověření př. Novotného , důvěrníka z Vyškovských Vážan zastupovat včelaře z Topolan

-  zdravotní situaci zhodnotil př. Matuška, hovořil o dodržování veterinárních

   nařízení a ošetření včelstev léto - podzim 

-  pokladní seznámila přítomné s poskytnutými dary a dotacemi na rok 2017

   stav účtu a pokladny

-  za nepřítomného ved. včelařského kroužku nás informoval př. David. Hlavně o

   dobré spolupráci včelaříků se Štěrkovnami Mokrá, kamenolom Opatovice

-  náš předseda a člen výboru okresní organizace informoval o zasedání okresního výboru

   k rozdělení katastrů jednotlivým ZO. Vyškov má přiděleny tyto katastry:

   Vyškov, Dědice ( i s osadou Hamiltony, které vlastní katastr nemají a jsou součástí

   dědického katastru ) dále Rychtářov, Radslavice, Zelená Hora, Podivice, Pustiměř,

   Křižanovice u Vyškova, Moravské Prusy, Boškůvky, V. Vážany, Hlubočany a VÚ Březina

   ( který spadá pod Vojenskou veterinární správu Hlučín )

-  předseda dále informoval o povinnosti zapisovat si termíny léčení, nařízené SVS a VVS 

   a rozdal důvěrníkům  k tomu určené formuláře, pro každého chovatele včel ve svých rajonech

-  př. Vašková pozvala všechny přítomné na Medové odpoledne ve Včelce 30. 6. 2017

   program je zaměřen hlavně na děti, ale i dospělí se určitě pobaví. U této příležitosti

   zve všechny na slavnostní otevření nové prodejny Včelka

-  důvěrníci jsou základem naší ZO a je třeba aby byli informováni. Proto je organizováno

   každoročně ke konci června  společné zasedání. Díky přátelům z Podivic i v příjemném

   prostředí

   jednatel

                    - ZPĚT