Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KK

Je třeba podotknout, že mezi 16.00 a 17.00 hod. se nad Vyškovem

přehnala bouře  spojená s prudkým deštěm a větrem, který lámal

větve stromů.

-  ve věku nedožitých 74 let zemřel př. Milan Becha, dlouhodobý člen

   naší ZO a důvěrník v Mor. Prusích

-  8. 6 se v areálu ZOO parku konal "Medový den", diváci, hlavně děti

   si mohly vyrobit svíčky ze včelího vosku, zahrát si různé hry, sledovat

   vytáčení medu, získat medové medvídky a zakoupit včelí produkty.

   Hlavní zásluhu na zdárném průběhu celé akce měl př. Peloušek a přátelé

    kolem něho. Na odpoledne se přišli podívat i zástupci Okresního výboru

    ČSV Vyškov a přátelé  včelaři z okresu Nový Jičín, kteří byli průběhem odpoledne

    nadšeni 

-  Byly podepsány poslední darovací smlouvy

-  výbor zhodnotil činnost za I. pololetí s tím, že až na drobné výjimky byly všechny

    body splněny

-  př. Matuška upozornil na nebezpečí používání Formidolu při vysokých teplotách

   nejlépe vkládat Formidol  za nižších teplot buď ráno nebo večer

-  výstavy v roce 2020: spolupracovat s jinými organizacemi jak v obcích, tak

   ve Vyškově  

-  přednáška př. Příkazského, která má být koncem roku v KKD Vyškov.

   Jelikož jsou pozastaveny  všechny přednášky, které zajišťuje středisko Nasavrky,

   je třeba s přednášejícím sepsat dohodu

-  včelaříci i když začínají prázdniny se starají o své včelky. Dotace, které kroužek

   z JmK obdržel, bude využita ke zlepšení činnosti kroužku

-  pokladní informovala o stavu účtu a pokladny

-  zájezd 22. 9. 2019 je zajištěn. Informace o zájezdu budou zveřejněny ke konci srpna

-  výbor přeje klidné léto jak včelkám, tak našim členům

    jednatel

                       - ZPĚT