Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze výboru rozšířená o důvěrníky naší ZO 1. 7. 2014

Účast: 7 členů, 1 omluven, předsedkyně KRK a důvěrníci

-  do 15. 7. musí naše ZO odeslat na RV podepsaný seznam  členů naší ZO "Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů člena ČSV"

-  setkání včelařů 7. 6. v zasedací místnosti ZOO parku Vyškov,  účast 15 osob

-  setkání včelařů 28. 6. "U Vašků" - 12 účastníků

-  7. 6. 2014 se v ZOO parku pořádal "Medový den",na organizaci se podílelo 5 našich členů

-  převod v areálu školního statku ( kde máme umístěna naše včelstva ) z Gymnázia . . . . .  na SOEŠ a SOU Vyškov se neuskuteční k 1. 7. 2014, ale až k 1. 1. 2015. Tuto situaci budeme řešit s Mgr. Voženílkovou.

-  činnost naší ZO v I. pololetí - viz naše akce

-  upřesnění plánu práce na II. pololetí - viz nástěnka

-  převod př. Josefa Studnaře z naší ZO do ZO Uherské Hradiště se po dohodě uskuteční k 1. 1. 2015

-  JmK poskytl dotaci našemu kroužku při DDM

-  výbor se usnesl předat legitimace novým členům na výroční schůzi v únoru 2015

-  při odeslání 1 D za rok 2014 předložit originál nebo kopii hlášení počtu včelstev a ČMSCH ( ZO odešle všechna hlášení společně ), počet včelstev musí souhlasit na obou dokladech.

-  o všech akcích ve II. pololetí  bude výbor ZO informovat na našech stránkách  i pozvánkami

-  pokladní nás informovala o výdajích, příjmech a stavu účtu a pokladny

-  nákazový referent zdůraznil nutnost léčení včelstev v letních měsících,  kdy ve včelstvech vrcholí invaze varroa destructor ( kleštíka )

-  důvěrníci se shodli na tom, že minimálně jednou za rok je vhodné,  aby se zúčastnili zasedání výboru ZO. Ze strany důvěrníků zazněla připomínka, že kočující včelaři sice nemají povinnost hlásit přesun včelstev, ale myslí si, že je to slušnost, má-li být ZO odpovědna za zdravotní stav včelstev    

-  předseda připomněl, že jsou stále více zatěžovány ZO ze strany RV,  ale věří, že zaváděný systém CIS naši práci zjednoduší a ulehčí

-  přítomní přejí všem klidné léto a spokojenost na včelnici

   jednatel

                     -  ZPĚT