Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

17. 1. 2012 - zasedání výboru ZO Vyškov
 Výbor se zabýval těmito body:
- od 1. 1. jsou novými členy: přítelkyně Iveta Vašková, přátelé Jiří Kameník a Milan Topor
- nákazový referent odevzdal vzorky na vyšetření MVP z vybraných stanovišť
  akci organizoval koordinační výbor JmK z KVS pro JmK
- informace o spolupráci se ZOO na instalaci skleněného úlu v hanáckém statku
- informací o přednáškách lektorů během nadcházejícího roku
- výbor souhlasí s organizováním přednášek pro začínající včelaře - termín 25. 3. a 22. 4.
- výbor byl informován o odeslání vyúčtování grantu od JmK a MěÚ Vyškov
- výbor byl seznámen s činností kroužku a webových stránkách
Dále se věnoval přípravě výroční členské schůze, která se bude konat 28. 1. 2012
v restauraci "U Kopinců", začátek v 9,00 hod. , který je třeba dodržet, protože v 10,30 hod.
následuje přednáška dr. Kriega.
Při prezenci uveďte prosím e-mail, pokud ho máte, pro zjenodušení a zrychlení informací.
Dotazy můžete zaslat na adresu:
vcely-vasek@seznam.cz 

        - Zpět na sloupek jednatele