Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 1. 6. 2015

Účast:  7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  zhodnocení včelařské výstavy konané dne 29. 5. v Pustiměři.

   Podle ohlasu návštěvníků výstavy se dá konstatovat, že to byla akce úspěšná

   viz sloupek " naše akce"

-  zhodnocení účasti včelaříků na soutěži "Zlatá včela", konané v Brně.

   Děti byly kvalitně připraveny a dobře reprezentovaly naši ZO i DDM Vyškov.

   viz sloupek "včelařský kroužek".

-  přijetí nového člena: Radek Kvasnica, Vyškov-Nosálovice

-  zařazení př. Kvasnici a Linharta do systému CIS

-  dohoda o spolupráci k ochraně včel mezi ZO a Obecním úřadem Radslavice

   při ošetřování kultur pesticidy.Je dobře se slušnou formou dohodnout se

   zemědělci, kteří to také nemají lehké.

-  zdravotní referent informoval, že všichni důvěrníci si odebrali léčiva

   pro podzim 2015, nic nebrání včelařům se o včelstva kvalitně starat 

-  pokladní informovala přítomné o stavu pokladny a účtu

-  př. Peloušek ( jednatel OO Vyškov ) informoval členy výboru o složitosti

   při předávání agendy od jeho předchůdce a upozornil, že žádosti o dotace

   od EU je třeba podat do konce června

-  medový den v sobotu 6. 6. 2015 v ZOO parku Vyškov, kde naši členové

   pomáhají při organizaci odpoledne ( začátek v 15,00 hod. )

-  výbor rozhodl na základě plánu práce svolat na pondělí 29. 6. 2015

   zasedání výboru a rozšířit je o důvěrníky naší ZO. Zasedání se bude konat

   v areálu dinoparku v Marchanicích se začátkem v 17,00 hod. Každý důvěrník

   obdrží pozvánku

-  na podzim letošního roku se podle plánu uskuteční zájezd, podrobnosti na zasedání

   29. 6. 2015.

-  předseda informoval o zkvalitňování CISU a jeho záludnostech.

-  na závěr se přítomní shodli na tom, že je třeba dbát na zdravotní stav

   našich včelstev, nesbírat neznámé roje a nakupovat oddělky a včelstva,

  tak, aby vyhovovala veterinárním předpisům a nařízením

   jednatel

                         - ZPĚT