Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KK

-  po více než roce se podařilo RV ( právnímu oddělení )

   zaregistrovat změny v naší ZO a získat tak registrační list,

   který Městský soud v Praze  zapsal

-  pro zjednodušení přebírání doporučených dopisů pro naší ZO

   vydala pošta "průkaz příjemce" pro předsedu a jednatele za pouhých 400,- Kč

-  26. 6. se bude konat schůze rozšířená o důvěrníky v zařízení SDH Podivice

   začátek v 17.00 hod. , doprava bude zajištěna po dohodě s účastníky schůze.

   Součástí schůze bude předání formulářů důvěrníkům pro včelaře ohledně léčení

   nařízené SVS

-  výstavy : 19. a 20.5. 2017 se zúčastníme výstavy ČSCH Vyškov ( u vlakového nádraží)

   V letošním roce je to už 10. účast a spolupráce s chovateli

   8. 7. 2017 výstava v Podivicích spolu s OU Podivice , výstava bude součástí

   podivské pouti ( Cyril a Metoděj ), která má v obci velkou tradici

   Další výstava v září spolu s osadním výborem Dědice.

- 17. 6. 2017 bude  přednáška a kurz - téma "Chov včelstev", přednášet bude Ing. Veverka

   s tím, že dopoledne bude přednáška v Hanáckém statku a odpoledne v Dino parku kurz,

   podrobnosti budou uvedeny na odkazu "nástěnka". Tuto akci zajišťuje předseda, eventuální

   dotazy jsou třeba směřovat na něho

   Další přednáška bude 14. 9. 2017 po členské schůzi , která se bude konat v Pustiměři

   v restauraci "Adélka". Účast přislíbil Ing. Přidal, profesor univerzity v Brně

-  zdravotní referent informoval o rozdělení léčiv důvěrníkům, upozornil na dodržování

   veterinárních předpisů hlavně při přemisťování včelstev z jiných okresů nebo krajů,

   dále připomněl, aby chovatelé byli ostražití při objevení neznámých rojů.

-  ved. kroužku se zabýval činností včelaříků, 7 se jich zúčastnilo Krajské soutěže Zlatá včela,

   která se konala ve Sloupě. Podle jeho slov všichni splnili očekávání, se kterým tam jeli.

   Kroužek má včely na 2 stanovištích, a to na Brněnské ulici a v Opatovicích, kde po dohodě s Kamenolomem

   Opatovice se stará nejen o včely, ale i o  pronajatý pozemek. Po dohodě s vedením "Maják" - SVČ

   umístí kroužek 1 včelstvo na balkon nad hlavním vchodem do budovy

-  kulturní referentka hovořila o přípravě Dětského odpoledne na nádvoří před Včelkou na

   Dědické ulici v pátek 30. 6.  od 17.00 hod. Dále nás seznámila s dobrou odezvou výstavy Drnky

   v Drnovicích, kde naši organizaci prezentovala

-  předseda informoval o "Medovém dni", který se bude konat v červnu v areálu

   Hanáckého statku Vyškov. Informace o této akci budou zveřejněny na odkazu

   "nástěnka" Dále informoval o probíhajícím kurzu začínajících včelařů pro rok 2017

-  pokladní informovala o poplatcích , stavu pokladny a účtu

   K 30. 4. kdy byl ukončen termín výběru poukázek předaných účastníkům na VČS,

   celkem této příležitosti využilo 78 členů naší ZO

-  informace ze zasedání výboru okresní organizace: 8. 4. se uskutečnilo setkání výboru

   OO Vyškov a  Nový Jičín

   př. Nohejl informoval o stavu včelstev na okrese Vyškov, konstatoval i přes malý výskyt

   roztoče, není stav nejlepší. K 31. 1. 2017 je OO zapsaná v registru spolků se sídlem 

   Maják Vyškov. 17. 6. 2017 pořádá výbor OO zájezd do Chlebovic a na Hukvaldy,

   Zájemci o zájezd se mohou hlásit u jednatele OO př. Jozefa Laura.

   16. 9. se bude konat "jarmark" v areálu Včelka na Dědické ulici

-  Okresní výbor požádal př. Alána( jednatele ZO Vyškov ), aby prověřil okolnosti

    kolem anonymního dopisu  doručeném př. Hartlovi 17. 1. 2017.

   Stanovisko našeho výboru k žádosti o prošetření anonymu, ve kterém se píše

   o porušování nařízení SVS. Výbor odsouhlasil, že anonym je velmi nebezpečná věc,

   odsoudil způsob, jak se o něm veřejně hovoří a tím vznikají různé konspirace.

   Výbor a důvěrníci nemají žádné poznatky o porušování předpisů SVS a nepotřebují

   žádné anonymní báchorky. Ze zákona je každý chovatel povinen hlásit porušení předpisů

   policii a SVS. Výbor souhlasí s tím, aby se dál o tomto ani dalších anonymech nejednalo.

   jednatel

                      - ZPĚT