Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast - 7 členů výboru, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  zemřel nejstarší člen naší ZO , př. Stanislav Červeňák ve věku

    nedožitých 99 let, byla objednána smuteční kytice

-   jednání s Vojenskou veterinární správou Hlučín ohledně zdravotního

     stavu včelstev v prostoru VÚ Březina. Týká se to jak jižní strany újezdu,

     bývalý okres Vyškov, tak severní strany ( bývalý okres Prostějov )

     Zatím co na jižní straně je situace relativně dobrá, jak s roztočem varroa,

     tak vyšetření na MVP, severní strany se dotýká ochranné pásmo na MVP

     vyhlášené 18.6. 2018 sousedících katastrů Malé Hradisko a Vícov. Proto je nutná

     spolupráce s výborem OO Prostějov. Úzká spolupráce s VVS Hlučín je podmínkou

      vedení VLS Plumlov o umístění včelstev v hospodářském lese VLS Plumlov.

-   vyřadit z CISu včelaře, kteří nejsou členy naší ZO a nemají včelstva na našich

     katastrech

-   předseda informoval o zahájení kurzů pro začínající včelaře v ZOO parku Vyškov.

-    zdravotní referent nás informoval o povinnosti nátěru plodu u včelstev v průměru

     nad 3 roztoče, termín do 15. 4. 2019

-   ved. kroužku seznámil přítomné s přípravou včelaříků na Zlatou včelu a na pracech

    na včelnicích

-   kulturní referentka se zúčastnila prodejní výstavy v Opatovicích, kde byly použity 

    exponáty z muzea umístěného v prodejně Včelka. Dále informovala, že se zúčastnila

    31. 3. prodejní výstavy chovatelů Vyškov.

-   další akce naší ZO bude jarní výstava chovatelů drobného zvířectva v zařízení ČSCH Vyškov,

    a to 26. - 27. 4. 2019. Výstavu bude nutné připravit ve čtvrtek 25. 4. odpoledne a př. Peloušek

    zajistí živé včelky do skleněného úlku

-   pokladní  nás seznámila se stavem pokladny a účtu , dále připomněla že stále není

    dokončen výběr za léčiva, která byla dodána v prosinci minulého roku

-   na závěr se diskutovalo o názorech př. Štěpána, člena RV o zvýšení členského příspěvku

    o 200,- Kč pro rok 2020.  Je nebezpečí odchodu členů ze spolku, Všechna špatná

    rozhodnutí RV dříve ÚV ČSV  odnášejí hlavně členové základních organizací. Tito platí

    a s napětím čekají, co nového nás ještě čeká. Je nutné  se ozvat a být slyšet. To samé

    musí dělat výbory  OO i krajské koordinační rady.

    jednatel  

        - ZPĚT