Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

-  účast 7 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KRK

-  informace o Oběžníku č. 1/2014 ČSV o.s.

   SVS spolu s ČSV vypracovaly návrh nařízení o nakládání s veterinárními  léčivými přípravky ( VLP ) s účinnosti od 1.1.2014

   1. pravidla pro objednávku a distribuci VLP. Každý včelař, který požaduje léčiva, musí podepsat plnou moc objednavateli ( zástupce ZO a OO )

   2. ošetřování včelstev proti varroáze - seznam je veden ve dvojím provedení a do 31.1.2015 musí být jeden exemplář odevzdán SVS.

   3. ČSV a SVS doporučuje, aby každý včelař vedl záznam o léčení varroázy ( výbor každému včelaři dodá potřebné doklady )

-   setkání včelařů 5.4.2014 "U Vašků" - viz pozvánka ( nástěnka )

-   přijetí nového člena: Koudelková Marta, Topolany

-   CIS který zavádí ČSV se pomalu rozbíhá, předseda zadal do systému potřebné informace, takže postupně se dá využívat

-   výstava 25. a 26. 4. ČSCH Vyškov- dohodli jsme se s pořadatelem,že se naše ZO výstavy zúčastní

-   nákazový referent upozornil, že včelaři mají nahlásit důvěrníkům k 1. 5. počet přezimovaných včelstev. Léčiva pro podzimní ošetření jsou objednána. Včelaři, kteří měli více jak 3 roztoče varroázy na 1 včelstvo, musí do 15. 4. 2014 ošetřit nátěrem zavíčkovaného plodu M 1 a následně vyfumigovat, samozřejmě, pokud tak už neučinili

-   pokladní informovala výbor o zaplacení léčiv a výše financí na účtě a v pokladně

-   informace z RV o změnách, které nařizuje nový občanský zákoník ( změna názvu apod.) termíny k 1.1.2016 a k 1.1.2017

    jednatel 

               - ZPĚT