Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 6 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně Kontrolní  komise

Změna místa zasedání - po dohodě s vedením hotelu Dukla bude se

zasedání konat každé první pondělí v měsíci ( kromě srpna )

Vedení hotelu upustilo od nájmu.

-  4. 1. 2016 se plánovaná schůze výboru z technických důvodů nekonala

-  příprava VČS 6. 2. 2016, návrh programu, organizační záležitosti, rozdělení úkolů

   a návrh odměn na rok 2016 VČS se koná v hotelu Dukla - viz pozvánka

-  přijetí nového člena př. Jan Topolář, Vyškov

-  zajištění smlouvy mezi naší ZO a SOŠ a SOÚ Vyškov o prodloužení pronájmu

   včelína pro včelařský kroužek

-  zajištění výstavy v TIC Vyškov od 29. 2. do 11. 3. - zodpovídá př. Matuška

-  od 1. 1. 2016 změna názvu naší ZO ( zákon platí od 1. 1. 2014 )

   a to: Český svaz včelařů, zapsaný spolek, Základní organizace Vyškov

   sídlo organizační jednotky Obecní úřad Radslavice č. 91, 683 21 Pustiměř.

   Veškerá korespondence bude doručovaná na adresu jednatele, v současnosti

   je to Radslavice 111.

-  Se změnou souvisí- zhotovit nová razítka, změna podpisových vzorů a adresy

   u ČSOB, v neposlední řadě u ČSÚ.

-  dohodnout s OÚ Vyškovské Vážany a tamními včelaři termín výstavy ( květen )

-  zajistit zájezd

-  rozšířit přístup do CISu  pro př. Brunclíkovou a Pelouška 

-  projednání stížnosti důvěrníků na stále větší zatěžování zbytečnostmi, jak od

   RV, tak SVS.

-  přednáška v ZOO parku, kterou organizuje OV pro členy základních organizací,

   kteří pracují s CIS - 12. 2. 2016

-  seminář zdravotních referentů pro ZO a OO v Rosicích pořádaný Krajskou koordinační

   radou  pro JmK

-  provedena revize dokladů za rok 2015, složení předsedkyně KK M. Vojtková

   členové M. Facková a I. Vojdulová

-  účetní a pokladní upozornila na přesné vyplňování všech dokladů

-  zdravotní referent informoval o problémech, které se každý rok opakují

   u některých včelařů při odebírání zimní měli na varroa destructor

-  nově žádost na vyšetření musí být podána na SVS Olomouc elektronicky

-  dále připomněl, že do konce února je povinností včelařů nahlásit na OÚ stanoviště

   včelstev

-  ved, kroužku nás seznámil se školením ved. včelařských kroužků, který se konal

   v zařízení  v Nasavrkách

-  př. Peloušek, jako delegát X. sjezdu nás seznámil se svými postřehy a názory,

   posteskl si, že ve stanovách nebyly zrušeny Okresní výbory a  nebyly nahrazeny

   plnohodnotnými krajskými  výbory

   jednatel

                                    - ZPĚT