Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 8 členů výboru, 1 omluven a předsedkyně KK

-  13. 9. 2018 se uskutečnila členská schůze v hotelu Dukla,

    zúčastnilo se jí pouze 44 členů, takže schůze nebyla usnášení schopná,

    přesto byly podány informace o činnosti spolku, zdravotním stavu včelstev,

    přípravy na ošetření včelstev říjen-listopad. Dále pak stav účtu a pokladny

    a činnost včelařského kroužku. Po schůzi následovala přednáška Mgr. Solčanského

    na téma : Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné. Přednáška to byla

    velmi kvalitní a poučná.

-  15. 9. byl termín dodání podkladů k dotaci D1. Podklady byly od žadatelů podány včas

    až na drobné výjimky. Byly zpracovány do systému CIS a 26. 9. odeslány na RV.

    S tím souvisí možnost při výplatě dotací 1 D odeslání peněz na účet. 2. 7. bylo

    v Podivicích  společné zasedání výboru a důvěrníků, kde se odhlasovalo a schůze z 1. 10.

    potvrdila, že peníze na účet se do konce tohoto volebního období, tj. do roku 2020 budou

    předávat přes důvěrníky. Důvodem je nutná změna banky a vypracovat nový systém odvodu

    členských příspěvků.

-   zájezd 23. 9. do Stěbořic u Opavy a návštěva arboreta Nový dvůr. V restauraci Panská nás při příjezdu

    přivítal přednášející Ing. Pravda, který vlastní rodinnou farmu, jehož stanoviště jsou převážně

    ve VÚ Libavá. Přednáška byla založena na jeho zkušenostech s ošetřováním včelstev

    během roku. Po obědě jsme odjeli do arboreta, které se rozkládá na 23 ha. Aby jsme se v 18.00 hod.

    bezpečně vrátili do Vyškova zásluhou  řidiče a majitele firmy Mráček. Zájezdu se zúčastnilo

    31 členů, 3 včelaříci a 13 přátel včelařů, takže celkem 47 osob. Zájezd to byl  zajímavý a díky

    ukázněnosti všech i úspěšný

-   léčiva na rok 2019, zdravotní referenti již mají žádosti důvěrníků na léčiva na příští rok

    s tím, že bude postupováno stejně jako při objednávce léčiv na rok 2018. Důvodem je

    dodržení všech veterinárních předpisů při manipulaci s léčivy, což při původním způsobu

    dodávky nebylo možné.

-   pokladní informovala o stavu účtu a pokladny

-   příprava 6. společného setkání v hotelu Dukla 10. 11. 2018.

-   žádosti pro dary a dotace na rok 2019, termín  do  30. 11. 2018

-   výbor stále postrádá zápisy ze zasedání výboru okresní organizace

-   zemřel př. Šmetka, dlouholetý včelař a důvěrník z Hlubočan

    je štěstí včelaře, že vychová své pokračovatele. Př. Šmetkovi se to podařilo

    a jeho 2 vnuci úspěšně včelaří

    jednatel

                   - ZPĚT