Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zasedání výboru 1. 10. 2013

-  účast 7 členů výboru a předsedkyně KRK

-  členská schůze 5. 9 a přednáška Ing. Sciskaly - viz zápis ve sloupku jednatele

-  setkání včelařů Jihomoravského kraje 7. 9. v Brně

   setkání se zúčastnili pokladní a jednatel naší ZO, podrobnosti

   sloupek " nástěnka" 

-  schůze výboru Okresní organizace v Komořanech se zúčastnil jednatel

   po velmi krátké informaci př. Hartla ( předsedy OO ) o zdravotní situaci

   v chovu včel v okrese Vyškov se ujal slova MVDr. Pantůček a téma jeho

   přednášky bylo léčení ( neléčení)  varroázy, jako největšího problému

   v chovu včel . Upozornil také, že potravinářská inspekce objevila

   v poslední době ve vzorcích medu invertní krmivo používané pro zazimování

   včelstev. Varoval, že pokud si včelaři nedají pozor, může to znamenat

   změnu i v prodeji medu ze dvora

-  dotace 1.D. byly odeslány 28. 9. 2013 o dotace žádalo celkem 107 včelařů

   z toho jedna právnická osoba, včelařský kroužek a dva včelaři, kteří nejsou

   členy ČSV. A to pro 1076 včelstev - o 52 víc, jako v roce 2012

-  zájezd Nasavrky 5. 10. 2013 - přihlášených je 51 účastníků

-  výbor odsouhlasil příspěvek pro děti ve včelařském kroužku ve výši 80%

   z celkové výše"školného"

-  smlouva s "gymnáziem" - o pronájmu včelína v areálu školního statku,

   která se musí každým rokem obnovovat, a to k 1. 9. do 31. 8.  následujícího

   roku. Protože školní statek přechází pod jinou organizaci, smlouva je uzavřena

   od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, po tomto datu se bude jednat s novou organizací

-  společenský večer  "včelaři a jejich přátelé" 23. 11. 2013 "U Kopinců" 

-  přednáška Ing. Ph. Antonína Přidala 29. 11.2013 v KKD Vyškov 

-  do 10. 10. nahlásit předsedovi Okresní organizace počet tubusů potřebných

   k vyšetření na MVP

   jednatel

                  - ZPĚT