Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                   Z á p i s

z výroční členské schůze konané dne 8. 2. 2014 v restauraci „U Kopinců“

Schůzi řídil nově zvolený předseda př. Stanislav Vašek, byla zvolena mandátová a návrhová komise.

Předseda mandátové komise konstatoval, že je přítomno 57 včelařů a 10 hostů,

schůze  byla usnášení schopná. Mezi hosty byla zástupkyně výboru okresní organizace Mgr. Pilátová,  místopředseda RV Mgr. Sciskala a Miroslav Sedláček.

Po minutě ticha za zemřelého př. Miroslava Losmana přednesl předsedající návrh programu. Program byl bez připomínek schválen a schůze se jím mohla řídit.

Přítomni si vyslechli zprávu výboru a předsedkyně KRK.Přednesené zprávy byly hlasováním schváleny.  Naše organizace měla k 31. 12. 2013 110 členů, z toho 5 členů bez včelstev a včelařský kroužek při DDM Vyškov. Včelaři chovali 1 069 včelstev, v loňském roce ukončil členství př. Oldřich Ševčík. Během roku 2013 výbor přijal 5 nových členů, a to Irenu Brunclíkovou, Michaelu Malcherovou, Josefa Ševčíka,Michala Pospíšila a Ivo Brauera. V roce 2013 se uskutečnilo 5 přednášek a zájezd do Nasavrk, v listopadu pak společenský večer „U Kopinců“  Na jaře byly 4 setkání začínajících včelařů a dvě výstavy, a to ve Vyškově a Hlubočanech. Organizace  spolupracuje s ČSCH Vyškov, DDM Vyškov, ZOO park Vyškov, KKD Vyškov, s 8 obecními úřady a Městským úřadem Vyškov.Pokladní a jednatel se v září zúčastnili aktivu včelařů pro JmK v Brně. Získali jsme dotace a dary od sponzorů, za což je třeba všem vyslovit poděkování. Schůze odhlasovala změnu důvěrníka ve Vyškovských Vážanech, obnovení úseku Zelená Hora a připojení úseku  Hlubočany k Vyškovu III. Schůze dále odhlasovala rozšíření výboru o jednoho člena. ( celkem 8)

Vyslechla si plán práce a rozpočet na rok 2014, po diskuzi bylo předneseno usnesení a bez připomínek schváleno. Všechny zprávy, které byly předneseny na VČS jsou uloženy u jednatele.

Po schůzi následovala přednáška Mgr. Sciskaly – téma ošetřování včelstev během roku. Na závěr bylo podáno pro všechny účastníky občerstvení.

Zpracoval : jednatel

                            - ZPĚT