Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                      Zápis

 

z výroční členské schůze ČSV z.s. ZO Vyškov konané 2. 2. 2019 v hotelu Dukla Vyškov

 

Schůzi zahájil předseda př. Peloušek a následovala minuta ticha za zemřelého Vítězslava Šmetku z Hlubočan. Byla ustavena mandátová komise ve složení předseda př. Vrtílek, členové Vašková  a Wičar. Dále návrhová komise ve složení  předseda př. Kadidlo, členové Vrána a Slunský.  Po sečtení přítomných členů oznámil předseda mandátové komise, že je schůze usnášení schopná (72 členů  a 8 hostů).

Po úvodní části se ujal slova př. Vašek, přednesl návrh programu, který byl schválen a schůze se tím začala řídit. Jako první vystoupil předseda př. Peloušek. Ve svém příspěvku zhodnotil činnost spolku,  připomněl, že je tendence z vedení ČSV nepodporovat neorganizované včelaře při zajišťování léčiv apod. Podotkl, že je to velmi nezodpovědné a špatné rozhodnutí kvůli zhoršování zdravotního stavu včelstev organizovaných včelařů. Jako další se ujal slova  jednatel,který se zabýval

statistikou k 31. 12. 2018.   Organizace  měla 123 členů, z toho 2 právnické  osoby,11 registrovaných včelařů, dále včelařský kroužek, který má 5 členů a 11 včelstev na třech stanovištích. 109 včelařů, kteří chovají 1220 včelstev, 11 včelařů bez včel a 9 neregistrovaných včelařů, kteří u nás podle nařízení musí žádat o dotaci 1 D, protože mají na našich katastrech včely. Všechny informace o ZO je možné najít na našem webu nebo u jednatele.  Následovala zpráva  zdravotního referenta. Ten upozornil, že rok 2018 byl na rozvoj varroázy velmi příznivý. Brzké jaro a včely plodovaly až do listopadu. Dále připomněl, že s varroázou přicházejí další nemoci. Proto je důležité se řídit nařízeními Veterinární správy a používat osvědčená léčiva.  

Další bod programu byl příspěvek ved. kroužku ( kterou za nemocného př. Ondáka přečetl př. Vašek. ).Následovala zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise, Schůze vzala na vědomí: zprávu předsedy, jednatele, zdravotního referenta a ved. včelařského kroužku. Schválila zprávu o hospodaření a zprávu KK za rok 2018.

Následovalo  předání průkazů novým členům, kteří byli přijati k 1. 1. 2019.

Dalším bodem byl návrh odměn na rok 2019, plán činnosti na rok 2019 a rozpočet na rok 2019.

Následovala diskuze k předneseným návrhům, které byly následně schváleny.   

Za okresní  výbor vystoupil jeho místopředseda př. Matuška a zmínil se mimo jiné o končící ZO Rousínov.

Př. Kadidlo přednesl návrh na usnesení z VČS, které bylo jednohlasně schváleno.  

 

Po ukončení schůze byla přednáška RNDr. Vladimíra Ptáčka na téma „Racionalizace chovu včel“. Je třeba vysoce hodnotit přednášejícího za to, že přijel mezi nás, i když jeho zdravotní stav nebyl nejlepší.

 

 

jednatel

                   - ZPĚT