Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                      Zápis

 

z výroční členské schůze ČSV z.s. ZO Vyškov konané  1.2. 2020 v hotelu Dukla Vyškov

 

Schůze byla zahájena v 10,15 hod. Na úvod vyzval předseda přítomné k uctění památky zesnulých v roce 2019. Následovala volba mandátové, volební a návrhové komise. Předseda mandátové komise př. Vrtílek přítomné informoval, že je přítomno 74 členů a 2 hosté.

Následovalo schválení programu VČS, která se tím začala řídit.

Bylo předneseno zhodnocení roku 2019, zhodnocení volebního období 2015-2020, zpráva zdravotního referenta a vedoucího kroužku. Následovala zpráva o hospodaření za rok 2019 a zpráva kontrolní komise. Za okresní výbor vystoupil člen OO př. Peloušek. Po diskuzi následovalo hlasování.

VČS vzala na vědomí zhodnocení roku 2019, zhodnocení volebního období a zprávy ved. kroužku a zdravotního referenta. Schválila zprávu o hospodaření za rok 2019 a kontrolní zprávu za rok 2019. Následovalo předání členských průkazů novým členům.

Dalším bodem bylo seznámení s plánem činnosti na rok 2020 a s rozpočtem na rok 2020. Tyto body byly po diskuzi schváleny.Vdalším bodě seznámil předseda přítomné se změnami ve stanovách pro roky 2020-2025, Následovala diskuze ve které členové měli výhrady k práci Výzkumného ústavu včelařství Dol. Dále vystoupil jednatel s kritikou kvót , jak byly zadány výborem OO na okresní konferenci.

Následovala volba výboru, kontrolní komise a důvěrníků. Byl navržen 6-ti členný výbor , tříčlenná kontrolní komise a 11 důvěrníků.

Na závěr předseda poděkoval členům, kteří končí ve výboru za jejich práci.

 

jednatel

                  - ZPĚT