Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                           Zápis

z členské schůze konané 11. 9. 2014 v zařízení restaurace Adélka v Pustiměři

Program:

-  zahájení

-  zpráva předsedy

-  zpráva jednatele

-  zpráva místopředsedy a nákazového referenta

-  zpráva pokladní

-  zpráva ved. včelařského kroužku

-  diskuze

-  přednáška př. Jana Strouhala

-  občerstvení a závěr

Předseda přivítal přítomné a seznámil je s činností naší ZO od VČS do současnosti. Dále seznámil přítomné  s nově zaváděným elektronickým systémem CIS, jeho problémy a přednostmi. Připomněl, že všechny podstatné informace jsou na našich stránkách ( vcelari vyskov ).

Poděkoval členům, za početnou účast na schůzích, dále výboru, důvěrníkům a všem, kteří se podílejí na zdárném chodu organizace.

Jednatel doplnil předsedy, co se týká činnosti ZO, seznámil přítomné se stavem členské základny: od začátku roku 2014 přijal výbor 18 nových včelařů, 2 včelaři ukončili činnost, 1 zemřel a 1 přešel do ZO Uherské Hradiště. V současnosti máme 123 členů. Dále seznámil přítomné se změnami důvěrníků, a to na úseku Vyškov II nahradil př. Slouku Jiří Slezáček, na úseku Vyškovské Vážany př. Pospíšila Jiří Novotný a úsek Hlubočany byl připojen k Vyškovu III s důvěrníkem př. Matuškou. Byl znovu obnoven úsek Zelená Hora důvěrník Ing. Ivo Peloušek. Práce důvěrníků je na velmi dobré úrovni, bez nich by činnost naší ZO byla velmi složitá, zvláště proto, že jsou mezi námi včelaři velmi neukázněni a znepříjemňují jim i tak složitou práci.Jednatel má poněkud jiný názor na systém CIS, protože zažil větší pořádek a jasnější pravidla ze strany Republikového výboru. Zdůraznil, že rok 2015 bude rokem volebním. Také připomněl, že všechno důležité je na našem webu.Vyřídil pozdrav od př. Reka, dlouholetého předsedy, který z rodinných důvodů tuto funkci nemůže vykonávat. Nákazový referent se věnoval zdravotnímu stavu včelstev a nebezpečí výskytu varroa destructor v důsledku velmi raného jara. Připomněl změnu evidence léčení včelstev, podle nařízení SVS je povinen každý včelař vést evidenci o léčení včelstev ( každý včelař obdrží od výboru tiskopis, na který si bude léčení zapisovat.)  ZO musí předat do 15. 1. 2015 podepsaný souborný seznam včelařů o léčení včelstev.

Dále požádal včelaře, aby nahlásili důvěrníkům, kdo má zájem o fumigaci aerosolem. Pokladní informovala o průběžném stavu financí. Vedoucí kroužku seznámil přítomné s činností ,zdůraznil, že ve školním roce 2014/2015 hradí ZO  80% školného pro děti v kroužku.

V diskuzi byly připomenuty akce – 28. 9.2014 zájezd Ostrava, 22. 11. 2014 třetí společenský večer „U Kopinců“ a 28. 11. 2014 přednáška Dr. Hajduškové v KKD Vyškov.

Po schůzi následovala přednáška př. Strouhala , po přednášce bylo podáno občerstení a závěr.

      jednatel

                       - ZPĚT