Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zájezdu se zúčastnilo 34 včelařů a 18 rodinných příslušníků

celkem 52 osob. Dopravu zajišťovala firma Mráček k velké spokojenosti

všech. Odjezd byl v 7.00 hod z Vyškova se zastávkou u 9. křížů  jsme po 9.

hodině dorazili do Račic uTřebíče, kde Kurtinovi mají svoji včelařskou farmu.

Jejich náplní je chov matek a kromě toho se starají o 300 včelstev, která mají

rozmístěny po okolí. Př. Kurtin přednášku zaměřil na jeho způsob chovu v podmínkách,

které mu nabízí okolní krajina. I přes chladné počasí byla přednáška poučná, zájemci

o koupi včelařských pomůcek apod. mohli využít prodejnu , která je součástí

včelařského areálu. Po přednášce a prohlídce farmy jsme odjeli na oběd do

Náměště nad Oslavou do restaurace zvané "Na statku".  Po obědě jsme navštívili

známý pivovar v Dalešicích ( pivovar je známý natáčením filmu Postřižiny ).

Prohlédli jsme si historickou část pivovaru, ochutnali zdejší pivo, které se znovu začalo

vařit v roce 2005, zajímavostí je, že na vaření piva zde dohlíží sládek z Vyškova.

Do Vyškova jsme dojeli v 18.00 hod. Je třeba poděkovat všem, kteří se zájezdu

zúčastnili za ukázněnost, toleranci a dobrou náladu, i když počasí bylo proti.

jednatel

                - ZPĚT