Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zájezd naší ZO na Mezinárodní výstavu Trenčín

21. října 2012 byla krásná neděle, snad jako od " Moneta" a vyškovští včelaři

se vydali na Mezinárodní včelařskou výstavu do Trenčína.

Zájezd se vydařil, společně jsme prožili velmi poučný a hezký den.

Zde se můžete podívat na několik fotografií.

Malý problém byl při přejezdu na Slovensko, kde díky liknavosti EU

jsme stáli asi 40 minut, než šofér vyřídil poplatek na silnici SR ( dostal krabičku,

musel zaplatit zálohu 50 EUR, při zpáteční cestě mu úředník vyúčtoval silniční

poplatek celkem za 1 EURO a 36 centů ).

To byla snad jediná stinná stránka zájezdu, ale všichni v autobuse to brali s humorem.

Na výstavě jsme strávili dopoledne. mezi vystavovanými exponáty byly nejen známé

výrobky, ale i novinky ( zimní doplňování cukerných zásob, fumigace pomocí el. přístroje a

aerosolování plamenem apod. ). Společný oběd byl v zařízení "Kopánky" u p. Sokola,

hotel je v krásném prostředí Bílých Karpat. Po obědě jsme se vydali přes Bojkovice do

Luhačovic. Určitě to bylo dobré zakončení zájezdu.

Díky dochvilnosti a tolerantnosti účastníků se dá pokládat zájezd za úspěšný.

Zájezdu se zúčastnilo 49 osob, mezi nejmladším a nejstarším byl rozdíl 79 let

jednatel.

                      - Zpět