Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zájezd České Budějovice

 

Vážení přátelé, v neděli 30. srpna 2015 se uskuteční zájezd na Mezinárodní výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Včelaři, kteří mají zájem se zájezdu zúčastnit, se nahlásí u důvěrníků do 20. srpna 2015, po tomto termínu pouze u jednatele. Cena zájezdu pro člena naší ZO je 200,- Kč, členové mají možnost přibrat jednu osobu, která uhradí rovněž 200,- Kč. Částka se  uhradí při přihlášení na zájezd.

Program zájezdu:

Odjezd v 6,00 hod z parkoviště, které je mezi Agrodomem a Sokolským domem  ( v neděli je parkování ve Vyškově zdarma ). Předpokládaný příjezd do Budějovic v 10,00 hod a odjezd z výstavy bude v 16,00 hod. pokud se nedohodneme jinak.Základní cena vstupenky je 140,- Kč a důchodci 70,-Kč. Vstupenku i občerstvení si každý uhradí sám. V případě, že nebude autobus obsazen našimi členy, budou  volná místa nabídnuta zájemcům z řad včelařské veřejnosti, proti úhradě 250,- Kč. Přepravu zajišťuje autodoprava Mráček.

 

Výbor ZO Vyškov

                                   - ZPĚT