Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Obec Vyškovské Vážany a ČSV z.s. ZO Vyškov uspořádaly v pátek 27. 5.

v místní knihovně včelařskou výstavu.

Největší zájem, hlavně dětí z místní MŠ byl o  včely ve skleněném úle se svojí "královnou"

Zájem byl také o historické předměty, starý medomet ze začátku 20. století, slaměná

košnice, ve které se včelařilo, než se objevily dřevěné úly. apod.

Ze současnosti byl zájem o plastové rámky, které nahrazují klasické dřevěné rámky

s mezistěnami ze včelího vosku.

Je dobře, že paní ředitelka i učitelky vedou děti k lásce k přírodě a také to bylo poznat.

Každý předškolák dovedl svého rodiče na výstavu a vyprávěl jim, co se ráno dozvěděl.

( školka je ve stejné budově jako byla výstava ).

Výstava byla velmi úspěšná, je třeba poděkovat vážanským  představitelům obce za dobrou

spolupráci a organizátorům za přípravu výstavy..

Vždyť i obec Vážany finančně podporuje náš spolek.

Alán

                            - ZPĚT