Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

 Pozvánka
Na výroční členskou schůzi ČSV o.s. ZO Vyškov, která se koná v restauraci
„U Kopinců“ ( jako v loňském roce ) v sobotu 28. 1. 2012 v 9,00 hod.
Program schůze je zveřejněn na našem webu. Připomínky a názory můžete zaslat
na webovou adresu : vcelky-vasek@seznam.cz. Při podepisování prezenční
listiny můžete uvést Vaši e-mailovou adresu, pokud ji máte, abychom Vám mohli všechny zásadní informace zasílat.
Před zahájením schůze předají důvěrníci nákazovému referentu měl na vyšetření varroa destruktor.
Po ukončení schůze bude přednáška RNDr. Pavla Kriega CSc. , vedoucího detašovaného
pracoviště výzkumného ústavu Dol v Přerově.

Zve výbor organizace

                           - Zpět na sloupek jednatele